Skip to content

Jesenska šola arhivistike

Jesenska šola arhivistike je prvič odprla svoja vrata 16. oktobra 2007 v Mednarodnem središču za teoretično fiziko v hotelu Adriatic v Grljanu pri Trstu. Odprtja so se udeležili predsednik Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Antonio Dentoni Litta (vodja Oddelka za arhivske in knjižne dobrine Ministrstva za kulturne dejavnosti in dobrine), direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Peter Pavel Klasinc, direktorica Jesenske arhivistične šole Grazia Tatò. Petindvajset udeležencev šole je prišlo iz desetih držav (Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Italije, Madžarske, Makedonije, Romunije, Srbije). Na podiplomskem tečaju so obravnavali teme, ki se tičejo arhivske znanosti, digitalnega upravljanja z arhivi, arhivske etike, evropske in mednarodne zakonodaje na to temo ter digitalno dokumentacijo. Začeli so tudi s projektom večjezičnega slovarja arhivske terminologije. Šola se je zaključila z udeležbo arhivistov na 17. mednarodnem arhivskem dnevu.
Od tedaj so na vsakoletni jesenski šoli obravnavali aktualne arhivistične teme: zaščita in varnost v arhivih, valorizacija arhivskega gradiva, arhivska zakonodaja, arhivske spletne strani, evropski projekti za arhive, program za popisovanje arhivskega gradiva ICA-Atom itd. Udeleženci šole se vsakoletno udeležijo tudi mednarodne konference arhivistov, ki poteka ob istem času v Trstu s predavatelji z vsega sveta.

Spodaj so programi do sedaj izvedenih Jesenskih Arhivskih Šol:

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Back To Top