Skip to content

Mednarodni inštitut za arhivistiko v Trstu in Mariboru – MIAZ ima svoj izvor v Centru za tehnične in strokovne probleme v arhivih, ustanovljenem leta 1986 na pobudo dr. Peter Pavel Klasinc, takratni direktor Pokrajinskega arhiva v Mariboru, pa tudi organizator radenskih arhivskih srečanj, posvetov z območja takratne Jugoslavije, ki se jih sčasoma udeležuje vse večje število arhivistov iz tujine. države, kot so Avstrija, Italija, Madžarska itd.
Prav zaradi te vedno večje udeležbe tujih strokovnjakov je prišlo do odločitve za ustanovitev avtonomnega mednarodnega inštituta, ki bi se ukvarjal s tehničnimi in strokovnimi problemi arhivskega gradiva s posebnim poudarkom na balkansko-podonavskem geografskem prostoru z namenom izboljšanja kakovosti. in strokovnosti ponujenih storitev, vse tudi s prispevkom izkušenj držav z najbolj uveljavljeno arhivsko tradicijo, kot so Avstrija, Nemčija in Italija, ter pobud, ki jih na mednarodni ravni spodbuja Mednarodni arhivski svet.
Na letni konferenci leta 1989 je bilo sklenjeno izdati publikacijo, posvečeno problemom sektorja, imenovano “Atlanti”, katere prva številka bo izšla leta 1991 in bo leta 1992 postala uradni organ Mednarodnega inštituta za Arhivistika in je po preselitvi IIAS v Trst postala kakovostna in udeležba.
Publikacija, ki nemoteno izhaja, se ponuja kot idealno mesto za primerjavo različnih arhivskih izkušenj, agora, kjer se primerjajo strokovnjaki in univerzitetni profesorji, ki iščejo nove rešitve skupnih problemov.
O veljavnosti Atlantina pričajo tudi nedavni prevodi v ruščino in arabščino, namenjeni arhivistom v teh državah za njihovo usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje.

Back To Top