Skip to content
HEÐBELI Živana

HEÐBELI Živana, rojena 1961 v Bitoli (Makedonija). Diplomiral iz zgodovine in arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Magistrirala iz arhivskih ved na isti univerzi leta 2005. Pripravlja doktorsko disertacijo.
Od leta 2002 je zaposlen v Službi za splošno upravo Hrvaškega sabora in Vlade Republike Hrvaške. Prej je bil zaposlen v Osrednjem arhivu Hrvaške. Sama ali v skupini je dokončala opis več kot 2500 linearnih metrov dokumentov in oblikovala pomembna raziskovalna orodja.
Od leta 1996 član Hrvaškega arhivskega društva: od 1998 do 2001 tajnik, od 2001 do 2005 član predsedstva. Od leta 2003 član Zagrebškega arhivskega društva. Od leta 2006 članica revizijske komisije. Za Zagrebško arhivsko društvo piše spletni bilten »ArhOl«. Od leta 2004 član Hrvaškega informacijsko-dokumentacijskega društva, član uredniškega odbora njegovega biltena »HID – Drobilica«. Od leta 2005, leta ustanovitve, član Hrvaškega rodoslovnega društva Pavao Ritter Vitezović, član Častnega razsodišča.
Sodeluje na domačih in mednarodnih konferencah. Avtor okoli osemdesetih spisov, člankov, komentarjev, poročil, prispevkov itd. objavljenih v domačih in tujih revijah ter na spletnih straneh. Skrbel je za prevod dveh tujih priročnikov.

Back To Top