Skip to content

MINISTRSTVO ZA KULTURNO DEDIŠČINO IN DEJAVNOSTI SEKTOR ZA ARHIVSKO IN KNJIŽNIČNO DEDIŠČINO

POGODBA O SODELOVANJU

Med
Sektor za arhivsko in knjižno dediščino Ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti, ki ga zastopa direktor Sektorja dr. Antonio Dentoni Litta v imenu predstojnice Oddelka prof. Salvatore Italia, odslej Oddelek; Center za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru, ki ga zastopata dr. Peter Pavel Klasinc v imenu prof. Peter Kokol, odslej Center
Mednarodni arhivski inštitut Maribor, ki ga zastopa direktor dr. Pater Pavel Klasinc, v nadaljevanju Zavod;
Državni arhiv v Trstu, ki ga zastopa direktor dr. Grazia Tatò

GLEDE NA TO

Mednarodni arhivski inštitut Maribor, kjer so zastopane številne države, je od leta 2001 del Centra za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze v Mariboru kot posebna študijsko-raziskovalna enota na področju arhivskih ved, in vsako leto objavlja zbornike konferenc, ki jih organizira, v reviji “Atlanti”;
inštitut je izrazil namero, da svoj sedež v Italiji prenese v Državni arhiv v Trstu;
Center je izjavil, da ni zakonskih ovir za prenos sedeža in dejavnosti Zavoda v omenjeni arhiv;
tovrstni organizem potrebuje podporo arhivskega inštituta in Državni arhiv v Trstu je tudi glede na svojo geografsko lego primerna lokacija za inštitut;
ministrstvo meni, da lahko ugodi zahtevi po prenosu sedeža v Državni arhiv

OB UPOŠTEVANJU Akta o ustanovitvi Inštituta Univerze v Mariboru

Dogovorjeno je naslednje:

člen 1
Državni arhiv v Trstu brezplačno gosti sedež inštituta ter njegovo knjižnico in arhiv v svojih prostorih; s tem inštitutom organizira mednarodne pobude v arhivskem sektorju, namenjene poglabljanju, razpravljanju in razširjanju arhivistike s primerjavo mednarodnih izkušenj in izdajanjem revije “Atlanti”.

člen 2
Državni arhiv v Trstu vnaprej soglaša z vsako pobudo v zvezi z dejavnostjo iz čl. 1.

3. člen
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti ustanovi svoj operativni sedež v Državnem arhivu v Trstu.
Inštitut deponira svojo knjižnico, vključno s pripadajočim gradivom, in arhiv pri Državnem arhivu.

4. člen
Mednarodni arhivski inštitut Maribor spremeni ime in postane Mednarodni inštitut za arhivistiko Trsta in Maribora z operativnim sedežem v Državnem arhivu v Trstu in sedežem na Univerzi v Mariboru.

5. člen
Center imenuje direktorja Inštituta po zaslišanju mnenja Oddelka.

Back To Top