Skip to content

Etični kodeks

Objavljarska etika in publicistična malomarnost
Atlanti je recenzirana revija in je v skladu s splošnim modelom, ki mu sledijo druge recenzirane revije za objavo znanstvenih člankov.
Z etičnimi standardi revije se morajo strinjati vse strani, ki sodelujejo v procesu objave – avtor, urednik revije, recenzenti in založnik.
Atlanti sprejema etična načela COPE Best Practice Guidelines for Journal Publishers.

Odločitve o objavi
Uredništvo Atlanti je odgovorno za odločanje o tem, kateri članki bodo objavljeni. Urednika lahko pri odločitvi vodi politika uredništva revije in potreba po upoštevanju zakonskih zahtev glede obrekovanja, kršitve avtorskih pravic in plagiatorstva. Urednik se lahko pri odločanju posvetuje z drugimi uredniki ali recenzenti.

Politika odprtega dostopa
Atlanti omogoča prost dostop do člankov šest mesecev po njihovi objavi, po načelu, da prosta dostopnost raziskav javnosti spodbuja večjo globalno izmenjavo znanja.
Svoje članke objavlja pod pogoji Creative Commons Attribution License 3.0.
S to licenco avtorji obdržijo avtorske pravice, ki vsem omogočajo prenos, ponovno uporabo, ponatis, spreminjanje, distribucijo in/ali kopiranje njihovega prispevka. Delo mora biti pravilno pripisano avtorju. Ni potrebno prositi za nadaljnje dovoljenje niti avtorja(-jev) niti usmerjevalnega odbora revije, vendar vas prosimo, da o vsaki ponovni uporabi člankov obvestite revijo.

Pravilnost
Rokopisi se ocenjujejo izključno glede na njihovo intelektualno vsebino brez razlikovanja glede na raso, spol, spolno usmerjenost, etnično skupino, narodnost, versko ali politično prepričanje.

Zaupnost
Urednik ali uredniško osebje ne sme razkriti nobenih informacij o oddanem rokopisu nikomur razen ustreznemu avtorju, recenzentom, potencialnim recenzentom, drugim uredniškim svetovalcem in založniku.

Razkritje in navzkrižje interesov
Neobjavljenih gradiv, vključenih v oddanem rokopisu, se ne sme uporabiti pri iskanju založnika brez izrecnega pisnega soglasja avtorja

Back To Top