Skip to content

Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Glavna dejavnost MIAZ-a je izvajanje znanstveno-raziskovalnih projektov v zvezi z arhivskimi strokovno-tehničnimi vprašanji, objavljanje izsledkov raziskav v reviji za sodobno arhivsko teorijo in prakso Atlanti, krepitev mednarodnih stikov z izmenjavo arhivskih strokovnjakov, zbiranjem in izmenjavo strokovne literature ter organizacija mednarodnega usposabljanja za mlade arhiviste. Posvetovanja strokovnjakov s področja arhivske teorije in prakse potekajo vsakoletno pod imenom Mednarodni arhivski dan od leta 1991: -Maribor/ Radenci (1991-1995; 1997-1999; 2001-2004) -Gradec (1996) -Trst (2000; 2005-) Od leta 1991 izdaja MIAZ svojo uradno publikacijo revijo za sodobno arhivsko teorija in prakso “Atlanti”. Leta 2007 je bila prvič organizirana Jesenska šola arhivistike, usposabljanje namenjeno mladim arhivistom, ki se v okviru šole udeležijo mednarodne konference, nato pa predavanj uveljavljenih arhivskih strokovnjakov in delavnic ter izdelave glosarja mednarodne arhivske terminologije.

Back To Top