Skip to content

Mednarodni inštitut arhivskih znanosti
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ) se je razvil iz Centra za strokovna in tehnična vprašanja v arhivih, ki je bil ustanovljen leta 1986 na pobudo arhivista dr. Petra Pavla Klasinca, takratnega direktorja Pokrajinskega arhiva v Mariboru in organizatorja Posvetovanj o strokovnih in tehničnih vprašanjih »Sodobni arhivi«, ki so se odvijala v Radencih. Začetek delovanja centra je bil deležen podpore večine arhivov nekdanje Jugoslavije, pozneje pa je začel povezovati tudi arhiviste iz Avstrije, Madžarske, Italije, Nemčije in drugih držav.Leta 1992 se je center na novo organiziral in preimenoval v Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (MIAZ), ki izdaja publikacijo Atlanti, v kateri člani MIAZ-a objavljajo raziskave s področja arhivske znanosti. MIAZ izdaja tudi samostojne znanstvene publikacije: leta 1995 je izdal Glosar zgodovinskega domoznanstva v treh jezikih (slovenskem, nemškem, italijanskem). Inštitut je leta 1996 je organiziral mednarodno arhivsko šolo (ISFABUS), z udeležbo iz vsega sveta, kakor tudi konferenco pod okriljem UNESCA Modri ščit. Vsako leto organizira tudi konferenco Mednarodni arhivski dan, ki se je udeležujejo uradno imenovani člani inštituta ter ostali arhivski strokovnjaki iz vsega sveta.MIAZ je do leta 1997 deloval znotraj Pokrajinskega arhiva v Mariboru, nato pa v okviru Centra za interdisciplinarne in multidisciplinarne študije (CIMRS) Univerze v Mariboru. Od leta 2005 je organizacijo vsakoletne mednarodne konference in izdajanje revije za sodobno arhivsko teorijo in prakso Atlanti prevzelo italijansko kulturno ministrstvo.Tedaj je bil sedež inštituta prenešen v Državni arhiv v Trstu.MIAZ je tekom svojega obstoja združeval člane iz držav: Avstrije, Belorusije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Izraela, Kanade, Kitajske, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Ukrajine, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. MIAZ je član Mednarodnega arhivskega sveta (ICA).

Back To Top