Skip to content

Mednarodni inštitut za arhivistiko

Mednarodni inštitut za arhivistiko – MIAZ ima svoj izvor v Centru za tehnične in strokovne probleme v arhivih, ustanovljenem leta 1986 na pobudo dr. Peter Pavel Klasinc, takratni direktor Pokrajinskega arhiva v Mariboru, pa tudi organizator radenskih arhivskih srečanj, posvetov z območja takratne Jugoslavije, ki se jih sčasoma udeležuje vse večje število arhivistov iz tujine. države, kot so Avstrija, Italija, Madžarska itd. Prav zaradi te vedno večje udeležbe tujih strokovnjakov je prišlo do odločitve za ustanovitev avtonomnega mednarodnega inštituta, ki bi se ukvarjal s tehničnimi in strokovnimi problemi arhivskega gradiva s posebnim poudarkom na balkansko-podonavskem geografskem prostoru z namenom izboljšanja kakovosti. in strokovnosti ponujenih storitev, vse tudi s prispevkom izkušenj držav z najbolj uveljavljeno arhivsko tradicijo, kot so Avstrija, Nemčija in Italija, ter pobud, ki jih na mednarodni ravni spodbuja Mednarodni arhivski svet

Konference Mednarodnega inštituta za arhivistiko

Glavna dejavnost inštituta je organizacija letne konference, ki se je udeležijo ne le člani inštituta, ampak tudi znanstveniki, raziskovalci in strokovnjaki na arhivskem področju predvsem iz evropskih, pa tudi izvenevropskih držav

Šola Mednarodnega inštituta za arhivistiko

16. oktobra 2007 je bila slavnostna otvoritev Jesenske arhivske šole Mednarodnega inštituta za arhivistiko Trsta in Maribora. V pobudo je sodelovala skupina 25 ljudi iz 10 različnih držav (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Italija, Makedonija, Črna gora, Romunija, Srbija, Madžarska). V okviru podiplomskega izobraževanja iz arhivistike in upravljanja z elektronskim dokumentom so obravnavana vprašanja stroke in arhivske etike, evropska in mednarodna zakonodaja o upravljanju dokumentov, problematika informatizacije ter izdelava in hramba elektronskega dokumenta. Začel se je tudi projekt večjezičnega slovarja tehnično-arhivske terminologije. Pouk se je zaključil v torek, 23. oktobra, tečaj pa se je zaključil ob XVII. mednarodnem arhivskem dnevu (24. oktober 2007).

Back To Top