Skip to content

Letnik 22(2012)Kazalo

Številka 1

Pozdrav uglednim gostom

Mauro TOSTI CROCE (Italija), Predsednik skupščine MIAZ: Pozdravne besede
Franci DEMŠAR (Slovenija), Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana: Pozdravne besede

Poročila

Peter Pavel KLASINC (Direktor MIAZ, Slovenija): Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor v času od novembra 2011 do oktobra 2012
Charles KECSKEMÉTI (nekdanji direktor Mednarodnega arhivskega sveta, Francija): Povzetek referatov, ki so bili objavljeni v publikaciji “Atlanti” 2011
Patricija JANKOVIČ (Alma Mater Europea – Evropsko središče Maribor, Slovenija): Akreditacija študija arhivistike v Sloveniji – od utopije do realnosti

Moderne arhivske zgradbe

Peter Pavel KLASINC (Direktor MIAZ, Slovenija): Nove ali adaptirane zgradbe za arhive – danes in jutri
Josef HANUS (Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek za arhive, Slovaška) – Emília HANUSOVÁ (Univerzitetna knjižnica Bratislava, Slovaška): Primerne arhivske zgradbe: potreba po pravilnem funkcioniranju arhivov
Snežana PEJOVIĆ (Zgodovinski arhiv Kotor, Črna gora) – Aleksandra KAPETANOVIĆ (EXPEDITIO, Črna gora), Zgodovinski arhiv Kotor v kulturno-zgodovinskem objektu: prednosti in pomanjkljivosti
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Štajerski deželni arhiv, Avstrija): Uvajanje standardov, ki veljajo za arhivske zgradbe, v manjše avstrijske arhive
Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ (Arhiv Republike Slovenije, Slovenija): Rezultati analize tveganj v slovenskih arhivskih depojih
Vladimír OPĚLA (Nacionalni filmski arhiv v Pragi, Češka republika) – Michal WANNER (Ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek za arhive, Češka republika): Nova zgradba Nacionalnega filmskega arhiva v Pragi
Christian KRUSE (Generalna direkcija Bavarskega državnega arhiva, Nemčija): Nove zgradbe, predelava, pasivne hiše. Arhivske zgradbe v Nemčiji v bližnji preteklosti
Azem KOŽAR (Filozofska fakulteta Univerze v Tuzli, Bosna in Hercegovina): Arhivski objekti v Bosni in Hercegovini: sedanje stanje in obeti
Sejdalija GUŠIĆ (Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina): Vojno uničenje ter povojna oživitev in adaptacija objektov Zgodovinskega arhiva Sarajevo
Zdenka SEMLIČ RAJH (Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija): Arhivske zgradbe v Republiki Sloveniji
Refike SÜLÇEVSI (Državna agencija kosovskih arhivov, Kosovo): Arhivske zgradbe na Kosovu
Danijela BRANKOVIĆ (Arhiv Vojvodine, Srbija): Arhiv Vojvodine: arhivska zgradba, prostor in oprema v funkciji zaščite arhivskega gradiva
Jasmina NIKOLIĆ (Zgodovinski arhiv Požarevac, Srbija): Nepretrgan pogled, pogled iz Zgodovinskega arhiva Požarevac, Srbija
Jovan P. POPOVIĆ (Arhiv Jugoslavije, Srbija): Zakonska določila in arhivski predpisi o izgradnji nove ali predelavi obstoječe arhivske zgradbe
Izet ŠABOTIĆ (Arhiv v Tuzli, Bosna in Hercegovina): Zaščita arhivskega gradiva v arhivski zgradbi, ki se nahaja na pogrezajočem se terenu: Izkušnje arhiva v Tuzli
Andrea MEVORACH (Sklad Lucrezio, Italija) – Stefania RUFFA (Sklad Lucrezio, Italija): Predstavitev sklada Nepremičnine Lucrezio

Številka 2
Upravljanje z dokumenti na novih nosilcih zapisov

Grazia TATÒ (MIAZ, Italija): Novi mediji ali novi arhivisti?
Andrei RYBAKOU, (Belorusija): Izkušnje z upravljanjem dokumentov na novih nosilcih v Belorusiji: moderni izzivi arhivov
Gianni PENZO DORIA (Univerza v Padovi, Italija): Optimizacija upravnih postopkov in njen vpliv na upravljanje z dokumenti
Yolanda CAGIGAS OCEJO (Univerza v Navarri, Španija): Vloga profesionalnih združenj pri stalnem usposabljanju v zvezi z upravljanjem elektronskih dokumentov
Aurélien CONRAUX (Francoska nacionalna knjižnica, Francija): Od informacije do napredka: kako lahko revizija upravljanja z elektronskimi informacijami pripomore k splošni učinkovitosti organizacije
Živana HEÐBELI, (Hrvaška): Elektronsko upravljanje z dokumenti na Hrvaškem
Robert NAHUET (Knjižnica in arhiv Kanade, Kanada): Uporaba tematskega raziskovalnega vodnika za odkrivanje virov
Miroslav NOVAK (Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija): Vplivi sistemov za upravljanje dokumentov na arhivske informacijske sisteme
Spyridoula ARATHYMOU (Tehnološki in izobraževalni inštitut v Patrasu, Grčija): Življenjsko izobraževanje za arhivista: sedanji in prihodnji izzivi
Andreia NOVO (Univerza Nova v Lizboni, Portugalska) – Ema RAMALHEIRA ROCHA (Univerza Nova v Lizboni, Portugalska) – Leonor CALVÃO BORGES (Skupščina Republike Portugalske, Portugalska): Popisovanje in hramba dokumentov v muzejskem arhivu: multidisciplinaren pristop k integraciji, digitalizaciji in dostopnosti elektronskih dokumentov v Narodnem muzeju starih umetnosti v Lizboni
Catherine HOBBS (Knjižnica in arhiv Kanade, Kanada): Interpretacija osebnega digitalnega konteksta v luči vedenja in mišljenja: pristopi in strategije
Lauri LEHT (Estonski nacionalni arhiv, Estonija): Pomoč arhivistom pri prenosu dokumentov iz ERMS v digitalni arhiv s pomočjo polavtomatske prilagodljive programske opreme
Magdalena MAROSZ (Državni arhiv v Krakovu, Poljska): Arhiv elektronskih dokumentov ter upravljanje z elektronskimi arhivi
Cristina BIANCHI (Arhiv mesta Pully, Švica): Povzetek mednarodne arhivske prakse prirejene lokalni ravni: praktični priročnik, ki razlaga osnove izvajanja pisarniškega poslovanja v majhnih občinah
Endrit MUSAJArdiana TOPI (Albanija): E-arhiviranje, prihodnost ter naši izzivi
Sergey V. SILKOV (Belorusija): Ustvarjanje terminoloških virov za pisarniško poslovanje, terminološko vedo in priklic podatkov kakor tudi terminološki slovar
Bogdan Florin POPOVICI, (Romunija): Klasifikacijski načrt in/ali načrt kopičenja? Mnenje, temelječe na romunskem sistemu

Razno

Antonio MONTEDURO (Italija): Načela o dostopu do arhivskega gradiva Mednarodnega arhivskega sveta
Patricija JANKOVIČ (Slovenija): Krizno upravljanje javno zasebnih projektov na področju arhivskih služb
David LEITCH (Francija): Challenges Facing Archives in the 21st Century: the Response of the International Council on Archives
Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Prof. Dr. Grazia Tatò, od visoke strokovnosti preko kolegijalnosti in prijatelstva do osebne naklonjenosti Mednarodnemu inštitutu arhivskih znanosti (kratko MIAZ)

Dodatek

Mikhail V. LARIN (Rusija): Izkušnje z elektronskim pisarniškim poslovanjem v Ruski federaciji

Back To Top