Skip to content

Letnik 31(2021)
Kazalo

Številka 1: Arhivi in uporabniki

Peter Pavel KLASINC (Slovenija), Arhivska znanost med uporabniki in valorizacijo
Grazia TATÒ (Italija), Spremenimo prihodnost zdaj
Aliya MUSTAFINA (Kazakhstan), Virtualne čitalnice v arhivu Kazahstana
Mikhail V. LARIN (Rusija), Informacijska tehnologija kot orodje za interakcijo med arhivi in uporabniki
Yolanda CAGIGAS OCEJO, Inés IRURITA HERNÁNDEZ, Esther ESLAVA OCHOA (Španija), Storitve splošnega arhiva univerze v navarri za namen poučevanja
Markus SCHMALZL (Nemčija), Novi vidiki dostopa in uporabe arhivskega gradiva
Grigory N. LANSKOY (Rusija), Arhiv kot vir in instrument digitalnega gospodarstva
Tamara ŠTEFANAC (Hrvaška), Doseganje vrstniške skupnosti: merjenje učinka kampanj na družbenih medijih
Younis Musallam AL JASSASI, Said Sultan Bani ORABA (Omanski sultanat ), Izkušnje oblasti na področju državnih arhivov in dokumentov na področju arhivskih zbirk
Giulia CAMPANELLI, Francesca NEMORE, Sara PUCILLO, Giulia VILLANI (Italija), Arhivisti in uporabniki v času Covid19: k novim oblikam mediacije
Boštjan DORNIK (Slovenija), Vpliv televizijskih predvajalnih sistemov na kvalitetno strokovno obdelavo televizijskega dokumentarnega in arhivskega gradiva
Manja KONKOLIČ (Slovenija), Odnos do zaupnih dokumentov pri ustvarjalcih arhivskega gradiva
Dimitrij REJA (Slovenija), Možnosti sinergijskih učinkov umetne inteligence in metapodatkov
Robert PARNICA (Madžarska), Digitalne kurirane zbirke, nevidni uporabniki in arhivska disintermediacija
Tijana RUPČIĆ (Srbija), Meje zaupnosti: argumenti za in proti razkritju dokumentov, ki vsebujejo osebne podatke v arhivskih fondih: študij primera zdravniki za človekove pravice
Antonio MONTEDURO (Italija), Govoreči arhivi: nekaj kratkih opažanj s predavanja o spletnem slovarju arhivske terminologije MIAZ

Številka 2: Arhivi in izzivi škartiranja

Pekka HENTTONEN (Finska), Razvoj finskega arhivskega vrednotenja
Bogdan-Florin POPOVICI (Romunija), Nekaj razmislekov o vrednotenju trajnih dokumentov v Romuniji
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Avstrija), Vrednotenje digitalnih informacij: nekaj premislekov
Andrei RYBAKOU (Belorusija), Vrednotenje elektronskega gradiva: kriteriji in stopnje
Stefano ALLEGREZZA (Italija), “Smo to kar želimo obdržati”: refleksije o praksah vrednotenja v osebnih arhivih
Dimitri BRUNETTI (Italija), Zmanjševanje datotek v arhivu v kontekstu digitalne transformacije italijanske javne uprave
Liudmila VARLAMOVA (Rusija), Nov pristop k sistematizaciji dokumentov za določanje roka hrane
Sarvesh SINGH (Indija), Arhivi in izzivi vrednotenja
Maria PAPANIKOLAOU (Egipt), Vrednotenje in izbirni okvir za digitalne zapise ameriške univerze v Kairu (AUC)
Jelka MELIK, Aida ŠKORO BABIĆ (Slovenija), Določitev dokumentov za trajno hrambo v pravnih aktih EU in držav članic
Nina SOTELŠEK (Slovenija), Vloga participativnih praks v dediščinskih ustanovah
Anja PRŠA (Slovenija), Proces vrednotenja poslovne dokumentacije
Gianni PENZO DORIA (Italija), Razpolaganje s podatki, vrednotenje gradiva
Aliya MUSTAFINA (Kazakhstan), Problematika vrednotenja digitalnih zapisov

Back To Top