Skip to content

Letnik 19(2009)
Kazalo

Pozdravne besede

SCALA Luciano (Italija), Generalni direktor italijanskih arhivov, Ministrstvo za kulturne dobrine in aktivnosti: Pozdravne besede
DENTONI LITTA Antonio (Italija), Predsednik skupščine MIAZ: Pozdravne besede

Poročilo MIAZ

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst – Maribor 2008 – 2009
Grazia TATO’ (Italija): Poročilo o petletnem delovanju Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti (MIAZ) v Trstu
Antonio MONTEDURO (Italija): Poročilo o kratkem slovarju arhivske terminologije Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti (MIAZ)

Teme 1: Tehnični problemi z arhivskim gradivom 20. stoletja

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Pregled tehničnih problemov z arhivskim gradivom 20. stoletja
Josef HANUS (Slovaška): Tehnični problemi in varovanje arhivskega gradiva v XX. stoletju
Pekka HENTTONEN (Finska): Ustvarjanje in hramba računalniških mega podatkov
Orlin ILIEV (Bolgarija): Tehnični problemi in vprašanja pri arhivskih dokumentih v bolgarskih arhivih v XX. stoletju
Joachim KEMPER (Nemčija): Sedanje stanje v upravljanju dokumentov nižjega plemstva in gospostev v južni Nemčiji
Azem KOZAR (Bosna in Hercegovina): Znanstvene izkušnje in dosežki pri arhivistih in v arhivih Bosne in Hercegovine v XX. stoletju
Magdalena MAROSZ (Poljska): Varovanje dokumentov na kislem papirju
Robert NAHUET (Kanada): Od arhivskih tehničnih problemov do problemov arhivske znanosti: novi izzivi v sodobnih arhivskih študijah
Antonio RATTI (Italija): Pregled varovanja arhivske dokumentacije v arhivih podjetij v  XX. stoletju
Tomislav ROZMAN (Slovenija): Varna shramba digitalnega dokumentarnega gradiva v skupnem varnem prostoru: celovit pogled
Elisabeth SCHÖEGGL-ERNST – Heinrich KRANZELBINDER (Avstrija): Od analognih vzorcev do digitalnih dokumentov. Razvoj fotografije v XX. stoletju in uresničljive zahteve v arhivistiki XXI. Stoletja
Spyridoula ARATHYMOU (Grčija): Arhivi XX. stoletja v Grčiji. Tehnična in strokovna vprašanja
Ilana BUDOWSKI (Izrael): Dileme iz razvoja zakonodaje pri skeniranju dokumentov v Izraelu
Michael COOK (Velika Britanija): Pojav nastanka in razvoja nevladnih in služb izven arhivov kot pojav 20. stoletja
Andrei RYBAKOU (Belorusija): Kratka zgodovina ureditve arhivske službe v Belorusiji

Teme 2: Strokovni problemi z arhivskim gradivom 20. stoletja

Grazia TATO’ (Italija): Arhivisti, arhivistika… romani
Antonio MONTEDURO (Italija): Nekatere pobude na arhivskem področju v evropski uniji  v XX. in XXI. stoletju
Gianni PENZO DORIA (Italija): Kaj bo obstalo od medijev XX. stoletja: mikrofilm, faksi ali digitalno gradivo
Francisco AGUADO – José María MORELL OLIVER (Španija): Španski arhivski sistemi v XX. stoletju, stoletju spreminjanj
Charles KECSKEMÉTI (France): Zgodovina in arhivi (vrednost primarnih virov) – Zgodovinarji in arhivisti (nasprotniki ali zavezniki?)
Vida DEZELAK BARIC (Slovenija): Arhivsko gradivo za zgodovino 20. stoletja in strokovni problemi z vidika raziskovalca novejše zgodovine
Marjan GERDEJ (Slovenija): Arhivsko in dokumentarno gradivo v podjetjih v XX. stoletju
Zivana HEDBELI (Hrvaška): Kokoš in jajce? Dokumentacija ali aktivnosti?
Michail LARIN (Rusija): Skrb za ruske arhive na meji stoletij
Snezana PEJOVIC (Črna gora): Arhivski dokumenti in zgodovinopisje v Črni gori v XX. stoletju
Majella MARQUEZ (Malaysia): Tehnični in strokovni problemi in vprašanja arhivskih dokumentov: temeljne izkušnje
Jovan POPOVIC (Serbija): Vojaški predpisi o dostopu, varstvu in dostopu do javnih informacij ter zaskonodaja o zaščiti osebnih podatkov in osnutek zakona o zaupnih podatkih v Srbijii
Annalisa FILIPPO (Italija): Biti arhivist: Prva izkušnja z arhivom v XX. stoletju
Miroslav NOVAK (Slovenija): “Preslikave podatkov” kot temeljna metoda njihovega upravljanja v arhivih
Marie-Claude DELMAS (Francija): Nove naloge francoskega nacionalnega arhiva: Projekt “Pierrefitte”
Refike SÜLÇEVSI (Kosovo): Kriteriji vrednotenja arhivskega gradiva na Kosovu

Razno

Predstavitev tvrdke Metis System
Predstavitev tvrdke M.I.D.A. Informatica s.n.c.
Predstavitev tvrdke BluKappa
Predstavitev tvrdke Hyperborea
In Memoriam Kenneth Hall

Back To Top