Skip to content

Mednarodni arhivski dan 2016
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst (Italija) in Maribor Slovenija) “MIAZ” organizira 26. Mednarodni arhivski dan, ki bo potekal v Trstu od 24. do 25. oktobra 2016, kjer se bodo srečali strokovnjaki in raziskovalci s področja arhivistike, ki prihajajo iz vsega sveta, in razpravljali o naslednjih temah: 1. Zaščita podatkov (zasebnost, občutljivi podatki, pravna zaščita); 2. Uporaba arhivskega gradiva (uporaba v znanstven namene, uporaba v upravno-pravne namene, uporaba v javne namene (publiciranje, razstavljanje, konference itd.). Konferenci bo sledila 10. jesenka arhivska šola, ki bo potekala do petka, 29. oktobra 2016.

Prijavnica na konferenco (za prenos prijavnice izberite desni klik na miški in nato »shrani datoteko«)

Na koncu se nahaja zemljevid, na katerem lahko najdete opis poti do lokacije konference, od železniške postaje in od avtobusnega postajališča na letališču.

26 MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
24.-25. oktober 2016

Teme

1) Zaščita podatkov (zasebnost, občutljivi podatki, pravna zaščita)
2)  Uporaba arhivskega gradiva (uporaba v znanstven namene, uporaba v upravno-pravne namene, uporaba v javne namene (publiciranje, razstavljanje, konference itd.)

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka
24.-25. oktober 2016, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Program

Ponedeljek, 24. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Giulia BARRERA, Italija
Predsednik skupščine MIAZ
Grazia TATÒ, Italija
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Liliana BAGALÀ, Italija
direktorica Državnega arhiva v Trstu

Charles KECSKEMETI, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2015 in objavljenih v publikaciji “Atlanti” 25(2015)

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor MIAZ
Arhivi – varuhi resnice: Med zaščito podatkov in uporabo arhivskega gradiva

Teme 1: Zaščita podatkov (zasebnost, občutljivi podatki, pravna zaščita)

Grazia TATÒ,  Italija: Arhivi v oblakih
Miroslav NOVAK, Slovenija: Klasična in nova paradigma varovanja občutljivih podatkov v arhivih
Cristina BIANCHI, Švica: Arhivsko gradivo o “Ukradenem otroštvu”: Končno popisano in odprto arhivsko gradivo, če še vedno obstaja…
Zdenka SEMLIČ RAJH, Slovenija: Uporabniki in poizvedovanje po arhivskih podatkovnih zbirkah
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Objavljanje arhivskega gradiva in arhivska znanost
Eléonore ALQUIER, Francija: Upravljanje s podatki na Francoskem nacionalnem avdiovizualnem inštitutu (INA)
Elena ROMANOVA, Russija: Ureditev dostopa do osebnih podatkov v arhivih: Vprašanja, trendi in izzivi
Snežana PEJOVIĆ, Črna gora: Vloga in dolžnost arhivista v verigi družbene odgovornosti za zaščito tajnosti podatakov in osebnih podatkov
Kinga MAJEWSKA, Poljska: Spremembe v politiki dostopa do gradiva Inštituta narodnega spomina v času odprte javne uprave v kontekstu zaščite osebnih in občutljivih podatkov
Antonio MONTEDURO, Italija: Med Evropsko BDPR in italijansko FOIA: Novi predpisi o varstvu osebnih podatkov in pravico do dostopa
Aida ŠKORO BABIĆ, Slovenija: Uspešna in učinkovita zaščita podatkov: mit ali uresničljiva naloga?
Siniša DOMAZET, Bosna in Hercegovina: Zaupno gradivo v Arhivu Bosne in Hercegovine: dostop in zaščita

13.30 – 14.30 Kosilo

Teme 2: Uporaba arhivskega gradiva (uporaba v znanstven namene, uporaba v upravno-pravne namene, uporaba v javne namene (publiciranje, razstavljanje, konference itd.)

Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija : Sprememba uporabniškega profila v Štajerskem deželnem arhivu
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Približevanje arhivov uporabnikom
Živana HEÐBELI, Hrvaška: Uporaba arhivskega gradiva: prispevek k razpravi, ki temelji na izkušnji hrvaških državnih arhivov
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE, Italija: Arhiv med javno uporabo in varstvom zasebnosti: osebni arhivi, restavracija in dostop
Dieter SCHLENKER, Nemčija: Zgodovinski arhiv Evropske unije v Firencah: raziskovanje v večjezičnem in transnacionalnem arhivu
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Uporaba objavljenega arhivskega gradiva
Mikhail LARIN, Russija: Arhivi na internetu
Pétria de VAAL-SENEKAL, Republika Južna Afrika: Zagotavljanje optimalne uporabe arhivskega gradiva na osnovi učinkovitega upravljanja z dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih s posebnim ozirom na Južno Afriko
Christian KRUSE, Nemčija: Čar originala: arhivske razstave
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija: Vzdrževanje arhivskih fondov in zbirk v času nizkega proračuna: razvoj nekaterih alternativnih pristopov v Veliki Britaniji
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ, Serbija: Izziv razstavljanja arhivskega gradiva, vloga konzervatorja in pogoji razstavljanja v arhivu Jugoslavije

Okrogla miza in diskusija
17.30 zaključki

Torek 25. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Pomen in vloga arhivskega gradiva v rezultatih zgodovinske znanosti (Bosansko-hercegovska izkušnja)
Ana-Felicia DIACONU,  Romunija: Uporaba arhivskega gradiva za upravne namene v Romuniji po letu 1989: vpliv in učinki na Nacionalni arhiv
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Raznolika uporaba arhivskega gradiva tretje veje državne oblasti
Peter J. SCHEIBNER, Združene države Amerike: Programska oprema On-Line Index Book okrožja Rockland omogoča uporabo zemljiške knjige osemnajstega stoletja pravnikom, zgodovinarjem in splošni javnosti
Jasna POŽGAN – Ivana POSEDI, Hrvaška: Gradivo javne uprave od 1945 do 1952: pomen in uporaba
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Uporaba arhivskega gradiva na Češkem kot pomemben faktor oblikovanja zgodovinske zavesti in način predstavljanja arhivskega gradiva javnosti: arhivske razstave
H. Inci ÖNAL, Turčija: Arhivi kot gradniki civilnih partnerstev
Bruna LA SORDA, Italija: Sprejeti zapisnik: skupen in participatoren model projekta pravnega varstva arhivskega gradiva Državnega arhiva v Genovi
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Arhiv in njegova vloga pri ohranjanju spomina naroda: pravna in znanstvena uporaba arhivskega gradiva na primeru Nacionalnega arhiva v Omanu
Magdalena MAROSZ, Poljska: Spletna storitev “Search in the Archives”: nova možnost uporabe arhivskega gradiva
Francis GARABA, Republika Južna Afrika: Luteransko teološko izobraževanje v ekumenskem in večkulturnem okolju: javna uporaba arhivskega gradiva ter percepcije v knjižnici Luteranske teološke institucij (LTI) v Pietermaritzburgu, Južna Afrika
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Javna uporaba redkega arhivskega gradiva in dragocenih knjižničnih dokumentov

13.00 – 14.00 Kosilo

Elena SERRANO GARCÍA, Španija: Načrt razširjanja dokumentarne dediščine: projekt Arhitekturni načrti Banco de España (1858-2006)
Tim HARRIS, Velika Britanija: Uporaba arhivskega gradiva v znanstvene namene: primeri dobre prakse iz Londonskega Metropolitanskega arhiva, ki poudarjajo pomen STEM
Branka DOKNIC, Serbija: Uporaba arhivskega gradiva za znanstvene namene: Arhiv Jugoslavije
Bogdan Florin POPOVICI, Romunija: Medievalia: kraj, kjer se srečata in znova razideta arhivska znanost in zgodovina
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Uporaba arhivskega gradiva v Državnem arhivu Republike Makedonije in njegova založniška dejavnost
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Vpliv kulturno-izobraževalnih vsebin na odprtost in uveljavljanje arhiva v družbi (izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona)

Okrogla miza in diskusija
16.00 zaključki

Back To Top