Skip to content

Mednarodni arhivski dan 2015

MIAZ, Mednarodni arhivski inštitut iz Trsta (Italija) in Maribora (Slovenija), organizira XXV mednarodni arhivski dan, ki bo potekal v Trstu (Italija) 19. in 20. oktobra 2015, na katerem se bodo strokovnjaki in znanstveniki s področja , ki prihajajo z vsega sveta, se bodo srečali in razpravljali o naslednjih temah: 1. Upravljanje, vrednotenje in dolgoročna hramba elektronskih dokumentov: arhivski odgovor na izziv dolgoročne hrambe; 2. Arhivska gradnja v smislu ukrepanja ob izrednih dogodkih (npr. projektiranje, adaptacije, ad hoc gradnje, načrtovanje ob izrednih dogodkih, urejanje prostora). Posvet je kot običajno sestavni del 9. Jesenske arhivske šole, ki bo trajala do sobote, 25. oktobra.

25 MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
19.-20. oktober 2015
Teme

1) Upravljanje, valorizacija in dolgoročna hramba elektronskega arhivskega gradiva: odziv arhivov na izzive dolgoročne hrambe,
2) Arhivske zgradbe z vidika odzivanja na nesreče
Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku
Datum in kraj dogodka
19.-20. oktober 2015, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)
Program

Ponedeljek, 19. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Giulia BARRERA, Italija: PozdravPredsednik skupščine MIAZ
Dario FRANCESCHINI, Italija
Ministro dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo
Julijana BIZJAK MLAKAR, Slovenija
Ministro della Cultura della Repubblica Slovena
Grazia TATÒ, Italija
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Liliana BAGALÀ, Italija: Pozdrav
direktorica Državnega arhiva v Trstu
József GYÖRKÖS, Slovenija
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana
Ludvik TOPLAK, Slovenija: Pozdrav
Predsednik Alma Mater Europea
David LEITCH, Scozia
Segretario Generale dell’ICA
Jonathan RHYS-LEWIS, Velika Britanija
Capo dei Gruppi di Esperti dell’ICA – Archive Buildings & Environments

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Uvod Mednarodni inštitut arhivskih znanosti, Trst-Maribor v letu 2014-2015
Charles KECSKEMETI
, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2014 in objavljenih v publikaciji “Atlanti” 24(2014)

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Od klasičnih do sodobnih problemov arhivov in arhivistov

Teme 1: Upravljanje, valorizacija in dolgoročna hramba elektronskega arhivskega gradiva: odziv arhivov na izzive dolgoročne hrambe

Miroslav NOVAK, Slovenija: Vrednotenje arhivskega gradiva in ponovna uporaba informacij v javnem sektorju
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Upravljanje, valorizacija in ohranjanje elektronskih zapisov: beloruske izkušnje
Siniša DOMAZET, Bosna in Hercegovina: Odgovor arhiva na izziv dolgoročne hrambe: Arhiv Bosne in Hercegovine v dobi digitalizacije
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Upravljanje javnih arhivov v Burkini Faso: varnost in trajnost elektronskih podatkov
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Posebnosti valorizacije arhivskega gradiva v Bosni in Hercegovini v času tranzicije
Robert NAHUET, Canada: Upravljanje, valorizacija in hramba vladnega gradiva: nekateri kanadski vidiki
Ivana POSEDI – Irena MILOBARA, Hrvaška: Zakonodajni okvir za zaščito in uporabo elektronskega arhivskega gradiva v Republiki Hrvaški
Triantafillia KOURTOUMI, Grecia: Web 2.0 v arhivih: Zakaj in kako v gospodarstvu temelječem na znanju?

13.30 – 14.30 Kosilo

Maria GUERCIO, Italija: Certificiranje in zaupanja vredni digitalni repozitoriji: vloga standardov in usmeritev
Živana HEÐBELI – Nikola MOKROVIĆ, Hrvaška: Upravljanje z zbirko fotografij: primer Arkzinovega foto arhiva
Lajos KÖRMENDY, Madžarska: Informacijska družba, e-gradivo in nova arhivska znanost
Fikrie BERISHA, Kosovo: Upravljanje elektronskega arhiva in trajna hramba arhivskega gradiva
Snežana PEJOVIĆ, Črna gora: Med tehnološko realnostjo, zakonodajo in prakso: črnogorski arhivisti pred izzivom dolgoročne hrambe e-gradiva
Ismail ISMAILI – Refike SÜLÇEVSI, Kosovo: Era elektronskega gradiva in izzivi upravljanja
Bogdan Florin POPOVICI, Romunija: Upravljanje z elektronskim gradivom v Romuniji: več elektronskega, manj klasičnega
Alessandro ALFIER, Italija: Ohranjanje digitalnih arhivov: “kulturna juha” za novo arhivsko paradigmo
Mikhail LARIN, Russija: Znanstvene in metodološke rešitve za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva v Ruski federaciji
Aida ŠKORO BABIĆ, Slovenija: Upravljanje, vrednotenje in dolgoročna hramba e-gradiva: vloga arhivistov in informatikov
Olivera PORUBOVIĆ-VIDOVIĆ, Serbija: Digitalna master kopija: novi original
Anja PAULIČ, Slovenija: Projekt E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation): pregled ciljev in dosežkov
Antonio MONTEDURO, Italija: Etični kodeks ANAI
Susanne FRÖHLICH – Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Dolgoročna digitalna hramba v Avstriji

Okrogla miza in diskusija
18.00 zaključki

Torek, 20. oktober NH Hotels – Trieste,  c. Cavour 7
9.00

Teme 2: Arhivske zgradbe z vidika odzivanja na nesreče

Grazia TATÒ, Italija: Ostanite mirni: arhivi med nesrečami in njihovim preprečevanjem
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Lokacijske značilnosti arhivskih stavb v Bosni in Hercegovini
Cristina BIANCHI, Švica: Načrtovanje v primeru nesreč v Švici
Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Arhivske zgradbe: varnostni pogoji za varnost in varovanje arhivskega gradiva v izrednih razmerah: izkušnje Bosne in Hercegovine
Jasna POŽGAN, Hrvaška: Arhivske zgradbe v severni Hrvaški: pogoji in možnosti
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Arhivske zgradbe v Češki republiki po letu 1990: Češko arhivsko čudo danes
Christian KRUSE, Nemčija: Priprava na nevarnost: gradbeni in organizacijski ukrepi
T. Csaba REISZ, Madžarska: Zgodovina gradnje centralne stavbe Narodnega Arhiv Madžarska
Habibe QOVANAJ – Shpresa MEKAJ, Kosovo: Krizno načrtovanje za gradivo in arhivsko službo
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Arhivske stavbe s posebnim ozirom na stavbo Državnega arhiva Republike Makedonije
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Stavba Državnega arhiva – NRAA v Sultanatu Oman: vzpostavitev, oblikovanje in pomen gradnje
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ – Irena IVOVIĆ, Serbija: Izziv projektiranja arhivske zgradbe: projektanti, arhivisti in konzervatorji z isto nalogo za izboljšavo primerne zaščite arhivskega gradiva
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Arhivsko pravo in ureditev varovanja dokumentarnega ter arhivskega gradiva

13.00 – 14.00 Kosilo

Mojca KOSI, Slovenija: Invalidi v čitalnicah slovenskih javnih arhivov: problem dostopnosti
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Protipravnost v arhivskem poslovanju v rednih in izrednih razmerah (v nasprotju z arhivskimi zapovedmi in posledice, ki iz tega izhajajo)
Tim HARRIS, Velika Britanija: Strateška umestitev arhiva v postopkih reševanja v primeru nesreč
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Arhivske zgradbe in njihovo načrtovanje v smislu odzivanja na nevarnost
Dušan JOVANOVIČ – Patricija JANKOVIČ – Borut BRATINA, Slovenija: Najemanje zunanjih pravnih storitev, izziv za pravnike in arhive v EU

Okrogla miza in diskusija
16.00 zaključki

 

Back To Top