Skip to content

23. mednarodni arhivski dan, vsakoletni dogodek v organizaciji Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor (MIAZ), je potekal 21. in 22. oktobra 2013 v Trstu (Italija).
Skupščina članov MIAZ-a je za obravnavo izbrala naslednji temi:
– zgodovina arhivov ter arhivistike od leta 1950 (beseda ‘arhivi’ obsega organizacijo vodenja, prostore, upravljanje s fondi, kakor tudi razvoj arhivske znanosti na splošno);
– komunikacija z mlajšimi generacijami ter med institucijami kulturne dediščine (tema se navezuje na izobraževalne dejavnosti, ki jih arhivi ponujajo šolam na vseh nivojih (vodeni ogledi, specifične raziskave itd.) ter usposabljanje za mlade, ki jih zanima poklic arhivista; tema je tudi o komunikacijskem delovanju preko medmrežja, spletnih strani, razstav…, povezovanju ter sodelovanju z drugimi kulturnimi institucijami).

Mednarodni arhivski dan je bil vključen v 7. jesensko šolo arhivistike Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor.
Kako do kraja srečanja? Glejte priloženi načrt.

MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
21.-22. oktober 2013

PROGRAM

Teme
1) Zgodovina arhivov in arhivistike od leta 1950 dalje
2) Komunikacija z mlajšimi generacijami ter med institucijami kulturne dediščine

Izvedba
V angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku

Datum in kraj dogodka:
21.-22. oktober 2013, NH Hoteles (Corso Cavour 7, Trst, Italija)

Program

Ponedeljek, 21. oktober

9.00  Pričetek, pozdrav uglednim gostom – uvod v srečanje

Peter Pavel KLASINC (Slovenija)
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Grazia TATÒ (Italija)
direktorica Jesenske šole arhivistike MIAZ
Claudia SALMINI (Italija)
direktorica Državnega arhiva v Trstu
Franci DEMŠAR (Slovenija) Pozdrav
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana
Ludvik TOPLAK (Slovenija)
Alma Mater Europea
Trudy HUSKAMP PETERSON (Združene države Amerike), Mednarodni arhivski svet: predstavitev posebne izdaje »Atlantov« ob 80. jubileju Charlesa Kecskemétija

Poročila

Peter Pavel KLASINC (Direktor MIAZ, Slovenija): Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor v času od oktobra 2012 do oktobra 2013
Charles KECSKEMÉTI (nekdanji direktor Mednarodnega arhivskega sveta, Francija): Povzetek referatov, ki so bili objavljeni v publikaciji »Atlanti« 2013

Tema 1: Zgodovina arhivov in arhivistike od leta 1950 dalje

Grazia TATÒ (Italija): Arhivska znanost, arhivi in arhivisti med 20. ter 21. stoletjem: pospešena evolucija
Trudy HUSKAMP PETERSON (Združene države Amerike): Nacionalni arhivi in Mednarodni arhivski svet: zbliževanje in razhajanje
Andrei RYBAKOU (Belorusija): Ureditev in razvoj arhivske znanosti v Republiki Belorusiji
Eugenio BUSTOS RUZ (Čile) – Maria del Carmen MASTROPIERRO, (Argentina): Arhivska znanost v državah Latinske Amerike s španščino kot uradnim jezikom od leta 1950 dalje
Živana HEÐBELI (Hrvaška): Zgodovina arhivov v Republiki Hrvaški po drugi svetovni vojni
Sharon ALEXANDER-GOODING (Barbados): Zgodovinski razvoj karibskih arhivov in hrambe arhivskega gradiva od leta 1950 do danes
Michael WANNER (Češka republika): Osnovna pravila obdelave arhivskih zapisov ali evolucija biblije čeških arhivistov
Sejdalija GUŠIĆ (Bosna in Hercegovina): Arhivi v Bosni in Hercegovini sredi 20. in v začetku 21. stoletja: primerjava in vzporednice
Jelka MELIK – Mateja JERAJ (Slovenija): Začetki poti slovenske arhivistike v drugi polovici dvajsetega stoletja
Antonio MONTEDURO, (Italija): Od virov za zgodovino do virov za demokracijo: arhiv od leta 1950 dalje
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ (Slovaška): Zgodovina in razvoj hrambe arhivskih in knjižničnih dokumentov v Slovaški Republiki: od rokodelstva do mednarodne interdisciplinarne konservatorske znanosti

13.30-14.30 kosilo

Meena GAUTAM (Indija): Zgodovina indijskih arhivov in arhivistike od leta 1950
Azem KOŽAR (Bosna in Hercegovina): Dosežki na področju arhivistike v Bosni in Hercegovini
Anna KOSOVA (Ukrajina): Zgodovina in tekoča problematika Državnega arhiva v Sevastopolu (Krim, Ukrajina)
Magdalena MAROSZ (Poljska): Kratka zgodovina Poljskega državnega arhiva od leta 1950 do danes
Michail LARIN (Rusija): Glavne faze razvoja arhivov v Rusiji
Jovan P. POPOVIĆ (Srbija): Razvoj arhivske zakonodaje na teritoriju bivše SFRJ od leta 1950
Jasna POŽGAN (Hrvaška): Razvoj arhivske službe v Međimurju
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Avstrija): Avstrijski arhivi v času od 20. do 21. stoletja
Slobodanka CVETKOVIĆ (Srbija): Razvoj arhivske službe v Srbiji v drugi polovici 20. stoletja
Yolanda CAGIGAS OCEJO – José luis MINGUEZ GOYANES – Pepita REVENTOS – Eva ROCHA I MARQUES (Španija): Zgodovina španskih univerzitetnih arhivov
Miroslav NOVAK (Slovenija):  Vplivi informacijskih tehnologij na oblikovanje arhivske doktrine
Francis GARABA (Republika Južna Afrika): Zajemanje širokega spektra človeških izkušenj: nekaj predlogov za uvedbo hibridnega modela kot metodologije valorizacije
Anna ALEKSEENKO (Ukrajina): Zgodovina Centralnega državnega znanstvenega in tehničnega arhiva Ukrajine (CSSTA)
Bogdan Florin POPOVICI (Romunija): Kratek pregled romunskih arhivskih idej v drugi polovici 20. stoletja. 1. del: uvodno razmišljanje
Svetlana USPRCOVA (Makedonija): Ustanovitev in razvoj Državnega arhiva in arhivske službe v Makedoniji
Jasmina ŽIVKOVIĆ (Srbija): Razvoj službe za preventivno zaščito arhivskega gradiva v Srbiji: Primer Zgodovinskega arhiva v Požarevcu

Okrogla miza in diskusija
18.00 zaključki

Torek, 22. oktober

9.00

Tema 2: Komunikacija z mlajšimi generacijami ter med institucijami kulturne dediščine

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Relacije arhivistov do mladih generacij, do predstavitev arhivov in arhivskega gradiva ter do kulturnih in drugih ustanov
Anabella BARROSO ARAHUETES (Španija): Cerkveni zgodovinski arhiv Biscay (AHEB-BEHA) in center ICARO: didaktičen vir in izziv za interaktivno razširjanje
Olena US (Ukrajina): Sodelovanje Centralnega državnega elektronskega arhiva Ukrajine z raziskovalnimi institucijami in univerzami na področju hrambe e-gradiva in izobraževanja za delo z elektronskimi zapisi
Snežana PEJOVIĆ (Črna gora): Program usposabljanja za mlade z visokošolsko izobrazbo v Črni gori in perspektiva Državnega arhiva pri zagotavljanju arhivskih kadrov
Joachim KEMPER – Oliver BENTZ (Nemčija): “Archivum Rhenanum”: francosko-nemški projekt o arhivih v Zgornjem Porenju, 2013-2015
Inci ÖNAL (Turčija): Delo z mladimi generacijami v prihodnosti
Majella MARQUEZ – Joanna DATUK KITINGAN (Malezija): Arhiv in muzej Sabah: skupna pot do spomina
Anna MĄCZKA (Poljska): Obiskovalci v arhivu: vodeni ogledi, ki jih organizira arhivski oddelek Inštituta narodnega spomina na Poljskem
T. Csaba REISZ (Madžarska): Splošna kultura in izobraževalna dejavnost Madžarskega državnega arhiva v letih 2007-2012
Danijela BRANKOVIĆ (Srbija): Arhivi in šole: negovanje in razvijanje odnosa do kulturne dediščine
Zdenka SEMLIČ RAJH – Alenka ŠAUPERL (Slovenija): Razglednice v arhivih in knjižnicah: priporočila za enoten popis
Rafael Dorian CHELARU (Romunija): Paradigme in perspektive arhivskega izobraževanja v Romuniji po letu 1989
Elisabetta BRUNO – Andrea DE CALISTI (Italija): Predstavitev programa SINAPSI

13.30 – 14.30 kosilo

Helina TENNASILM (Estonija): Učenje v arhivih: estonske izkušnje
Izet ŠABOTIĆ (Bosna in Hercegovina): Izobraževalna dejavnost v arhivu Tuzelskega kantona: uspešno sodelovanje arhiva in izobraževalnih ustanov
Christian KRUSE (Nemčija): Kjer govori preteklost: otroci in mladina v arhivih
Spyridoula ARATHYMOU (Grčija): Skupno usposabljanje za prihodnost: potencialna ponudba arhivov in drugih kulturnih ustanov za izobraževanje in usposabljanje mladih generacij
Mariya KAGALNA (Ukrajina): Preučevanje sovjetskega vsakodnevnega življenja kot smernice za sodelovanje Centralnega državnega arhiva javnih organizacij z znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami
Andrej RODINIS (Bosna in Hercegovina): Med uradnikom in znanstvenikom: profil arhivista v Bosni in Hercegovini
Mojca HORVAT (Slovenija): Razvoj pedagoške dejavnosti v slovenskih arhivih
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ (Srbija): Arhiv Jugoslavije: neformalna izobrazba in medkulturno sodelovanje
Alessandro SILVESTRI (Italija): Ustvarjanje in hramba dokumentov v Kraljevini Neapelj in Kraljevini Siciliji: zgodovina, zgodovinopisje in nove raziskovalne perspektive

Zaključek

Mauro TOSTI CROCE (Italija) Zaključek
Predsednik skupščine MIAZ

Okrogla miza in diskusija
17.30 zaključki

Mednarodni inštitut za arhivsko znanost Trst – Maribor
www.iias-trieste-maribor.eue-pošta: info@iias-trieste-maribor.eu

Strokovni in organizacijski odbor
Archivio di Stato di Trieste
Via A. La Marmora 17
I-34139 TRIESTE – Italia
tel.: +39 040 39 00 20
faks: +39 040 98 800 33
e-mail: info@iias-trieste-maribor.eu

Back To Top