Skip to content

Mednarodni arhivski dan 2009
Predstavljamo vam urnik predavanj in referatov 19. mednarodnega arhivskega dne, ki bo potekal 9. in 10. novembra 2009 v konferenčni dvorani hotela Jolly v Trstu (Corso Cavour 7).
Na arhivskem dnevu bodo predavali arhivski strokovnjaki o arhivih XX. stoletja (1900-2000). Pričetek bo v ponedeljek, dne 9. novembra 2009 ob 9. uri dopoldne, ko bodo navzoče pozdravili ugledni predstavniki in bodo podali poročila o preteklem delu. Zatem bodo predavatelji iz številnih držav predstavili raziskave o tehničnih vidikih arhivov v XX. stoletju, popoldne bomo vodili debato o teh predavanjih, kar bo sklenjeno ok. 18.30. Naslednji dan, t.j. v torek, dne 10. novembra 2009 bomo pričeli ob 9.00 uri z drugim delom predavanj o strokovnih vidikih arhivov v XX. stoletju in sklenili z besedo razstavljavcev prvega mednarodnega arhivskega in književnega semnja, kjer bo predstavljena dejavnost na vzporednem sestanku srečanja.

Da bi lahko zagotovili vašo navzočnost na konferenci Mednarodnega arhivskega dne, vas vljudno prosimo, da se čimprej prijavite na naslovu elektronske pošte: info@iias-trieste-maribor.eu.

Obenem vas prosimo, da pogledate zemljevid in najdete pot do hotela in se seznanite s sporedom predavanj Mednarodnega arhivskega dne.
19. MEDNARODNI ARHIVSKI DAN
9.-10. november 2009
PROGRAM
Ponedeljek, 9. november 2009
9.00
Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst – Maribor 2008 – 2009
Grazia TATO’ (Italija): Poročilo o petletnem delovanju Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti (MIAZ) v Trstu
Antonio MONTEDURO (Italija): Poročilo o kratkem slovarju arhivske terminologije Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti (MIAZ)

Tehnični problemi z arhivskim gradivom 20. stoletja

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Pregled tehničnih problemov z arhivskim gradivom 20. stoletja
Josef HANUS (Slovaška): Tehnični problemi in varovanje arhivskega gradiva v XX. stoletjuPekka HENTTONEN (Finska): Ustvarjanje in hramba računalniških mega podatkov
Orlin ILIEV (Bolgarija): Tehnični problemi in vprašanja pri arhivskih dokumentih v bolgarskih arhivih v XX. stoletju
Joachim KEMPER (Nemčija): Sedanje stanje v upravljanju dokumentov nižjega plemstva in gospostev v južni Nemčiji
Azem KOZAR (Bosna in Hercegovina): Znanstvene izkušnje in dosežki pri arhivistih in v arhivih Bosne in Hercegovine v XX. stoletju
Magdalena MAROSZ (Poljska): Varovanje dokumentov na kislem papirju
Robert NAHUET (Kanada): Od arhivskih tehničnih problemov do problemov arhivske znanosti: novi izzivi v sodobnih arhivskih študijah
Antonio RATTI (Italija): Pregled varovanja arhivske dokumentacije v arhivih podjetij v  XX. stoletju

13.30 Kozilo

14.30
Tomislav ROZMAN (Slovenija): Varna shramba digitalnega dokumentarnega gradiva v skupnem varnem prostoru: celovit pogled
Elisabeth SCHÖEGGL-ERNST – Heinrich KRANZELBINDER (Avstrija): Od analognih vzorcev do digitalnih dokumentov. Razvoj fotografije v XX. stoletju in uresničljive zahteve v arhivistiki XXI. Stoletja
Spyridoula ARATHYMOU (Grčija): Arhivi XX. stoletja v Grčiji. Tehnična in strokovna vprašanja
Ilana BUDOWSKI (Izrael): Dileme iz razvoja zakonodaje pri skeniranju dokumentov v Izraelu
Michael COOK (Velika Britanija): Pojav nastanka in razvoja nevladnih in služb izven arhivov kot pojav 20. stoletja
Andrei RYBAKOU (Belorusija): Kratka zgodovina ureditve arhivske službe v Belorusiji

Strokovni problemi z arhivskim gradivom 20. stoletja

Grazia TATO’ (Italija): Arhivisti, arhivistika… romani
Antonio MONTEDURO (Italija): Nekatere pobude na arhivskem področju v evropski uniji  v XX. in XXI. stoletjuGianni PENZO DORIA (Italija): Kaj bo obstalo od medijev XX. stoletja: mikrofilm, faksi ali digitalno gradivo
Francisco AGUADO José María MORELL OLIVER (Španija): Španski arhivski sistemi v XX. stoletju, stoletju spreminjanj

18.00
ODPRTJE: Razstava, 25 let delovanja Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti (MIAZ) in 5. obletnica delovanja MIAZ v Državnem arhivu v Trstu
(v. La Marmmora 17)

Torek, 10. november 2009

9.00
Charles KECSKEMÉTI (France): Zgodovina in arhivi (vrednost primarnih virov) – Zgodovinarji in arhivisti (nasprotniki ali zavezniki?)
Vida DEZELAK BARIC (Slovenija): Arhivsko gradivo za zgodovino 20. stoletja in strokovni problemi z vidika raziskovalca novejše zgodovine
Marjan GERDEJ (Slovenija): Arhivsko in dokumentarno gradivo v podjetjih v XX. stoletju
Zivana HEDBELI (Hrvaška): Kokoš in jajce? Dokumentacija ali aktivnosti?
Michail LARIN (Rusija): Skrb za ruske arhive na meji stoletij
Snezana PEJOVIC (Črna gora): Arhivski dokumenti in zgodovinopisje v Črni gori v XX. stoletju
Majella MARQUEZ (Malaysia): Tehnični in strokovni problemi in vprašanja arhivskih dokumentov: temeljne izkušnje
Jovan POPOVIC (Serbija): Vojaški predpisi o dostopu, varstvu in dostopu do javnih informacij ter zaskonodaja o zaščiti osebnih podatkov in osnutek zakona o zaupnih podatkih v Srbijii
Annalisa FILIPPO (Italija): Biti arhivist: Prva izkušnja z arhivom v XX. stoletju
Miroslav NOVAK (Slovenija): “Preslikave podatkov” kot temeljna metoda njihovega upravljanja v arhivih
Marie-Claude DELMAS (Francija): Nove naloge francoskega nacionalnega arhiva: Projekt “Pierrefitte”
Refike SÜLÇEVSI (Kosovo): Kriteriji vrednotenja arhivskega gradiva na Kosovu

13.00 Kosilo

14.00
OKROGLA MIZA: Mednarodni sejem. Oprema za arhive in knjižnice (Metis, Mida, Blukappa, Hyperborea, Scope) – predstavitev

 

Convegno 2009

Back To Top
This site is registered on wpml.org as a development site.