Skip to content

Letnik(2010)
Zakalo

Pozdravne besede

SCALA Luciano (Italija), Generalni direktor italijanskih arhivov, Ministrstvo za kulturne dobrine in aktivnosti: Pozdravne besede
DENTONI LITTA Antonio (Italija), Predsednik skupščine MIAZ: Pozdravne besede
DEMŠAR Franci (Slovenija), Direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: Pozdravne besede

Poročilo MIAZ

KLASINC Peter Pavel (Slovenija), Direktor MIAZ: Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti, Trst i Maribor 2009-2010 in predstavitev 20 številk publikacije “Atlanti” (1991-2010)
KECKSEMETI Charles (Francija), nekdanji direktor Mednarodnega arhivskega sveta (ICA): Povzetek referatov, ki so bili objavljeni v publikaciji “Atlanti” 2009

Tema 1: Zakonodaja o arhivih

TATÒ Grazia (Italija): Kdo se boji arhivov? Ali: Kakšno zakonodajo bo imela družba v prihodnosti?
LARIN Michail V. (Russija): Arhivska zakonodaja v ruski federaciji
HANUS Jozef – PÉKOVÁ Monika – PAVLÍKOVÁ Lenka (Slovak Republic): Dostop do arhivov v slovaški arhivski zakonodaji
PENZO DORIA Gianni (Italija): Registri v Italiji iz časa Napoleona
SCHÖGGL-ERNST Elisabeth (Austrija): Arhivi in zakonodaja: avstrijska arhivska zakonodaja in dostop do arhivskih dokumentov
RYBAKOU Andrei (Belorusija ): Dostop do arhivskih informacij v Belorusiji: od zakonodaje do prakse
COOK Michael (Velika Britanija): Svoboda informacij: Zakonodaja, ki je radikalno spremenila prakso v arhivih
AGUADO GONZALEZ Francisco Javier – GARCIA RUIPEREZ Mariano (Španija): Dostop do arhivov v Španiji, oseben pogled na dostop do arhivov v lokalnih skupnostih
BUDOWSKI Ilana (Izrael): Etični in zakonodajni vidiki glede privatnih arhivov v izraelskem državnem arhivu. Primer zasebnih papirjev višjega vladnega sodnika
ARATHYMOU Spyridoula (Grcija): Grška arhivska zakonodaja
CALVÃO BORGES Leonor (Portugalska): Nove tehnologije v informacijskem katalogu: posledice v arhivih, za pravice do dostopa do arhivskih dokumentov in do privatnega življenja: stopnja in vprašanja glede tega na Potrugalskem
HEÐBELI Živana (Hrvaška): Oris sedanje hrvaške arhivske zakonodaje glede hrambe dokumentacije iz privatnih arhivov
KOŽAR Azem (Bosna in Hercegovina): Arhivska zakonodaja v Bosni in Hercegovini
DELMAS Marie-Claude (Francija): Dostop do arhivskega gradiva v Franciji po zakonodaji z dne 15. julija 2008
SELAN Milan (Slovenija): Arhivska zakonodaja z vidika zahteve po varnosti: klasični arhivi proti elektronskim
WANNER Michal (Češka republika): Poročilo o razvoju arhivske zakonodaje na Češkem
SEMLIČ RAJH Zdenka (Slovenija): Nova slovenska arhivska zakonodaja: pot v poenotenje stroke ali njeno uničenje
POPOVIC Jovan (Serbija): Pravni predpisi in zaupnost podatkov v nekdanjih republikah socialistične republike Jugoslavije

Tema 2: Spletne strani za arhive

KLASINC Peter Pavel  (Slovenija): O spletnih straneh v arhivski teoriji in praksi
COSTA Barbara – PINO Francesca (Italija): Vrh spajanja bank: Genealoško zgodovinski zemljevid in pluralna dokumentacijska dediščina na spletni strani Intesa Sanpaolo
KEMPER Joachim (Nemcija): Arhivska omrežja v Evropi. Aktivnosti v okviru projekta “ICARUS” v letu 2010
SPARTI Aldo (Italija): Predstavitev portala “Arhivi v Sredozemlju”
ŠORN Mojca (Slovenija): Zgodovina Slovenije – Sistory: Spletni portal slovenskega zgodovinopisja
NAHUET Robert (Kanada): Dostop do arhivov v Kanadi: Omrežje in medmrežna dejavnost: Kako povečati dostop do dokumentov v kanadskih arhivih
PEJOVIC Snežana (Črna Gora): Arhivi in tehnologija spletnih strani: Neizbežna obveznost modernega časa
MAROSZ Magdalena (Poljska): Arhivska spletna stan. Združljivost z računalniškimi sistemi zaradi elektronskega upravljanja z dokumentacijo
RATTI Antonio (Italija): Zgodovinski arhiv INA v službi mednarodnih raziskav
KRUSE Christian (Nemcija): Bavarski državni arhiv na spletnih straneh
MONTEDURO Antonio (Italija): Surfanje po evropskih arhivih: spletne arhivske strani v EU
NOVAK Miroslav (Slovenija): OAIS model kot paradigma spletnega dostopa do arhivskih podatkovnih zbirk
MARQUEZ Majella (Malezija): Dostop do javnih arhivov: Teorija in praksa glede kontrole dostopa in soglasja o uporabi dokumentacije
TENNASILM Helina (Estonija): Integrirane arhivske spletne strani v luči estonskih izkušenj
PORUBOVIĆ-VIDOVIĆ Olivera (Serbija): Arhivi v spletu: stanje v Srbiji
QOVANAJ Habibe (Kosovo): Pomen, vsebina in namen spretnih arhivskih strani
POPOVICI Bogdan Florin (Romunija): “Informacija je moč”. Ali ne?

Razno

RATCU Ileana-Maria (Romania): Fakulteta za arhivske znanosti v Bukarešti: dosežki in pričakovanja
Predstavitev tvrdke Hyperborea s.r.l. Company
Predstavitev tvrdke M.I.D.A. Informatica s.n.c. Company

Back To Top