Skip to content

Annata 29(2019)
Indice

Številka 1: Vprašanja arhivske znanosti

Peter Pavel KLASINC, Slovenija, Arhivska znanost in odzivi na družbene spremembe v arhivski teoriji in praksi: danes
Elena ROMANOVA, Rusija, Arhivska znanost: mostovi med tradicijo in inovacijo
Jelka MELIK, Slovenija, Arhivist: varuh človekovih pravic
Živana HEĐBELI, Hrvaška, Zakaj izbrati arhivistiko, zakaj postati in ostati arhivist/ka?
Miroslav NOVAK, Slovenija, Identificirati, ukrepati in povezati: o znanjih in spretnostih za potrebe sodobnega upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom
Mikhail LARIN, Rusija, Elektronsko gradivo in arhiviranje: teoretični aspekt
István HEGEDUS, Madžarska, Madžarska strategija digitalizacije javne zbirke in vpliv slednje na Nacionalni Arhiv Madžarske
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Austrija, Razvoj arhivske znanosti v luči znanstvenega izobraževanja v Avstriji
Tijana RUPČIĆ, Serbija, Arhivistika v univerzitetnih študijskih programih v Republiki Srbiji
Manja KONKOLIČ, Slovenija, Varovanje arhivskega gradiva v Republiki Sloveniji

Številka 2:  Vpliv družbenih sprememb na arhivsko teorijo in prakso

Peter Pavel KLASINC, Slovenija, Arhivistika v viharjih
Andrei RYBAKOU, Belorusija, Vpliv modernih tehnologij na vidik glavne vsebine arhivske znanosti
Pavlina BOBIČ, Slovenija, Dostop do arhivov, dostop do znanja
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina, Vpliv družbenih sprememb na statusni položaj arhivov in razvoj arhivske dejavnosti v Bosni in Hercegovini (1990-2018)
Stefano ALLEGREZZA, Italija, Pomen osebnih in družinskih digitalnih arhivov za nov pogled na arhivsko vedo
Aleksander LAVRENČIČ, Slovenija, Arhivologija/arhivistika in avdiovizualni arhivi ali avdiovizualni arhivi in arhivologija/arhivistika
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija, Izzivi arhivske strokovne obdelave
Grazia TATÒ, Italija, Arhivi in družba
Magdalena MAROSZ, Poljska, Vloga družbene komunikacije pri sododnme arhivskem menedžmentu. Poskus predstavitve dinamike arhiva-raziskovalca-kolektiva v kontekstu soodvisnosti med zgodovino in mitom
Maryna PALIIENKO, Ukraijna, Družbeno-kulturna misija arhivov in nove strategije za upravljanje arhivov
Markus SCHMALZL, Nemčija, Novi izzivi glede načela provenience v digitalnem svetu?
Mojca KOSI, Slovenija, Projekt E-ARH.SI 2016 – 2020: rešitve za ranljive skupine
Aliya MUSTAFINA, Kazakhstan, Oblikovanje e-arhiva v Kazahstanu

Back To Top