Skip to content

Letnik 28(2018)
Kazalo

Splošni uvod
Peter Pavel KLASINC, Slovenia, Privatni arhivi in zaščita podatkov danes: uvodno razmišljanje

Teme 1: Privatnii arhivi: vprašanja varstva in dostopa

Živana HEĐBELI, Hrvaška, Nova arhivska zakonodaja: Lov na čarovnice
Marie RYANTOVA, Češka, Zasebni arhivi na Češkem
Jelka MELIK, – Mateja JERAJ, Slovenija, Pomen in varstvo zasebnih arhivov v Sloveniji
Francis GARABA, Južna Afrika, Zasebni arhivi v Južni Afriki: njihova zaščita in dostop s posebnim poudarkom na trenutno neobjavljeni knjižnici in arhivu Luteranskega teološkega inštituta
Abdulmoshin Said AL HINAI, Omanski sultanat, Zasebni arhivi in njihova vloga pri ohranjanju nacionalnega spomina
Stefano ALLEGREZZA, Italija, Vpliv digitalne transformacije na zasebne arhive: kakšna je prihodnost za osebne arhive?
Lucija PLANINC – Marija GRABNAR – Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ, Slovenija, Popis in zaščita fotografij iz zbirke Julija Felaherja
Magdalena MAROSZ, Poljska, Privatni arhivi v odnosu do državnih arhivov
Mirjana BOGOSAVLJEVIC, Srbija, Odnosi med javnimi in zasebnimi arhivi: teorija in praksa
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina, Zakonska regulativa ustanavljanja privatnih in posebnih arhivov v Bosni in Hercegovini
Snežana PEJOVIĆ, Črna gora, Vrednotenje zasebnega arhivskega gradiva v arhivski stroki in zgodovinopisju
F. Borja AGUINAGALDE, Španija, Družinski arhivi v Baskiji (1990-2018): posebno in celovito področje upravljanja
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina, Javni arhivi in zasebno arhivsko gradivo v državah tranzicije
Jovan P. POPOVIĆ, Srbija, Normativna uredba: pomen, kraj, vloge in zaščita zasebnega arhivskega gradiva in zasebnih arhivov s pogledom na uredbo v Republiki Srbiji in Črni gori
Marija ČIPIĆ REHAR, Slovenija, Škofijski arhivi v Sloveniji v času druge polovice 20. in začetku 21. stoletja
Flavio CARBONE – Francesca NEMORE – Giulia VILLANI, Italija, Javni in zasebni arhiv: Arhiv Vincenza Federici in Arhiv Sapienza Univerze v Rimu: Zaščita, dostop in vrednotenje
Pétria de VAAL-SENEKAL, Južna Afrika, Izzivi v arhivih muzeja Afrikaans Language Museum and Monument: študija primera
Anne J. GILLILAND, USA – Tamara ŠTEFANAC, Hrvaška, Neodvisni arhivi skupnosti: izpodbijanje statusa quo zasebnih in javnih arhivov
Tijana RUPČIĆ, Srbija, Problem zasebnih arhivov v Republiki Srbiji
Mikhail LARIN, Rusija, Normativna in pravna ureditev nedržavnih arhivov
Andrei RYBAKOU, Belorusija, Državni in zasebni arhivi: Izgradnja sistema relacij in priložnosti sodelovanja

Teme 2: Splošna uredba o varstvu podatkov

Giulia BARRERA, Italija, Smernice o uporabi GDPR v arhivskem sektorju, ki jih je razvila Evropska arhivska skupina
Elena ROMANOVA, Rusija, Javni interes do zasebnih podatkov: virtualne podatkovne baze ruskih arhivov
Miroslav NOVAK, Slovenija, Upravljanje občutljivih podatkov in arhivska informativna pomagala
Marta Gaia CASTELLAN, Igor MARCOLONGO, Italija, Dokumenti, procesi, transakcije: Evropska digitalna (r)evolucija
Pekka HENTTONEN, Finska, Spreminjanje finske arhivske zakonodaja: Bistvene spremembe v senci predpisov EU
Maryna PALIIENKO, Ukrajina, Varstvo osebnih podatkov in dostop do arhivov v Ukrajini z nacionalne in internacionalne perspektive
Yolanda CAGICAS OCEJO – Ines IRURITA HERNÁNDEZ, Španija, Španska zakonodaja in dostop do arhivskega gradiva: Primer Univerze v Navarri
Bogdan-Florin POPOVICI, Romunija, Nekateri aspekti implementacije GDPR v NAR
Svetlana USPRCOVA, Makedonija, Državni arhiv Republike Makedonije: Uporaba arhivskega gradiva in varstvo podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo o splošnem varstvu podatkov
Luidmila N. VARLAMOVA, Rusija, Standardizirani (ISO in IEC) mednarodni terminološki sistemi upravljanja z dokumenti in arhivitike
Alizata KOUDA, Burkina Faso, Arhivist med dolznostjo sporocanja in obveznostjo varovanja
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija, Vpliv splošne uredbe o varstvu podatkov na arhive v Avstriji

Back To Top