Skip to content

Letnik 25(2015)
Kazalo

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Uvod Mednarodni inštitut arhivskih znanosti, Trst-Maribor v letu 2014-2015
Charles KECSKEMETI
, Francija
Nekdanji Generalni sekretar Mednarodnega arhivskega sveta (ICA)
Povzetek prispevkov predstavljenih na konferenci Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst-Maribor 2014 in objavljenih v publikaciji “Atlanti” 24(2014)

Splošni uvod

Peter Pavel KLASINC, Slovenija
direktor Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor
Od klasičnih do sodobnih problemov arhivov in arhivistov

Tema 1: Upravljanje, valorizacija in dolgoročna hramba elektronskega arhivskega gradiva: odziv arhivov na izzive dolgoročne hrambe

Miroslav NOVAK, Slovenija: Vrednotenje arhivskega gradiva in ponovna uporaba informacij v javnem sektorju
Andrei RYBAKOU, Belorusija: Upravljanje, valorizacija in ohranjanje elektronskih zapisov: beloruske izkušnje
Siniša DOMAZET, Bosna in Hercegovina: Odgovor arhiva na izziv dolgoročne hrambe: Arhiv Bosne in Hercegovine v dobi digitalizacije
Alizata KOUDA, Burkina Faso: Upravljanje javnih arhivov v Burkini Faso: varnost in trajnost elektronskih podatkov
Omer ZULIĆ, Bosna in Hercegovina: Posebnosti valorizacije arhivskega gradiva v Bosni in Hercegovini v času tranzicije
Robert NAHUET, Canada: Upravljanje, valorizacija in hramba vladnega gradiva: nekateri kanadski vidiki
Ivana POSEDI – Irena MILOBARA, Hrvaška: Zakonodajni okvir za zaščito in uporabo elektronskega arhivskega gradiva v Republiki Hrvaški
Triantafillia KOURTOUMI, Grecia: Web 2.0 v arhivih: Zakaj in kako v gospodarstvu temelječem na znanju?
Maria GUERCIO, Italija: Certificiranje in zaupanja vredni digitalni repozitoriji: vloga standardov in usmeritev
Živana HEÐBELI – Nikola MOKROVIĆ, Hrvaška: Upravljanje z zbirko fotografij: primer Arkzinovega foto arhiva
Lajos KÖRMENDY, Madžarska: Informacijska družba, e-gradivo in nova arhivska znanost
Fikrie BERISHA, Kosovo: Upravljanje elektronskega arhiva in trajna hramba arhivskega gradiva
Snežana PEJOVIĆ, Črna Gora: Med tehnološko realnostjo, zakonodajo in prakso: črnogorski arhivisti pred izzivom dolgoročne hrambe e-gradiva
Ismail ISMAILI – Refike SÜLÇEVSI, Kosovo: Era elektronskega gradiva in izzivi upravljanja
Bogdan Florin POPOVICI, Romunija: Upravljanje z elektronskim gradivom v Romuniji: več elektronskega, manj klasičnega
Alessandro ALFIER, Italija: Ohranjanje digitalnih arhivov: “kulturna juha” za novo arhivsko paradigmo
Mikhail LARIN, Russija: Znanstvene in metodološke rešitve za dolgoročno hrambo elektronskega gradiva v Ruski federaciji
Aida ŠKORO BABIĆ, Slovenija: Upravljanje, vrednotenje in dolgoročna hramba e-gradiva: vloga arhivistov in informatikov
Olivera PORUBOVIĆ-VIDOVIĆ, Serbija: Digitalna master kopija: novi original
Anja PAULIČ, Slovenija: Projekt E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation): pregled ciljev in dosežkov
Antonio MONTEDURO, Italija: Etični kodeks ANAI
Susanne FRÖHLICH – Elisabeth SCHÖGGL-ERNST, Avstrija: Dolgoročna digitalna hramba v Avstriji

Tema 2: Arhivske zgradbe z vidika odzivanja na nesreče

Grazia TATÒ, Italija: Ostanite mirni: arhivi med nesrečami in njihovim preprečevanjem
Azem KOŽAR, Bosna in Hercegovina: Lokacijske značilnosti arhivskih stavb v Bosni in Hercegovini
Cristina BIANCHI, Švica: Načrtovanje v primeru nesreč v Švici
Izet ŠABOTIĆ, Bosna in Hercegovina: Arhivske zgradbe: varnostni pogoji za varnost in varovanje arhivskega gradiva v izrednih razmerah: izkušnje Bosne in Hercegovine
Jasna POŽGAN, Hrvaška: Arhivske zgradbe v severni Hrvaški: pogoji in možnosti
Marie RYANTOVÁ, Češka republika: Arhivske zgradbe v Češki republiki po letu 1990: Češko arhivsko čudo danes
Christian KRUSE, Nemčija: Priprava na nevarnost: gradbeni in organizacijski ukrepi
T. Csaba REISZ, Madžarska: Zgodovina gradnje centralne stavbe Narodnega Arhiv Madžarska
Habibe QOVANAJ – Shpresa MEKAJ, Kosovo: Krizno načrtovanje za gradivo in arhivsko službo
Svetlana USPRCOVA, Makedonija: Arhivske stavbe s posebnim ozirom na stavbo Državnega arhiva Republike Makedonije
Abdulmohsin Said AL HINAI, Sultanat Oman: Stavba Državnega arhiva – NRAA v Sultanatu Oman: vzpostavitev, oblikovanje in pomen gradnje
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ – Irena IVOVIĆ, Serbija: Izziv projektiranja arhivske zgradbe: projektanti, arhivisti in konzervatorji z isto nalogo za izboljšavo primerne zaščite arhivskega gradiva
Jelka MELIK – Mateja JERAJ, Slovenija: Arhivsko pravo in ureditev varovanja dokumentarnega ter arhivskega gradiva
Mojca KOSI, Slovenija: Invalidi v čitalnicah slovenskih javnih arhivov: problem dostopnosti
Jovan P. POPOVIĆ, Serbija: Protipravnost v arhivskem poslovanju v rednih in izrednih razmerah (v nasprotju z arhivskimi zapovedmi in posledice, ki iz tega izhajajo)
Tim HARRIS, Velika Britanija: Strateška umestitev arhiva v postopkih reševanja v primeru nesreč
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ, Slovaška: Arhivske zgradbe in njihovo načrtovanje v smislu odzivanja na nevarnost
Dušan JOVANOVIČ – Patricija JANKOVIČ – Borut BRATINA, Slovenija: Najemanje zunanjih pravnih storitev, izziv za pravnike in arhive v EU

Back To Top