Skip to content

Letnik 23(2013)
Kazalo

Številka 1

Franci DEMŠAR (Slovenija) Pozdrav
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ljubljana

Poročila

Peter Pavel KLASINC (Direktor MIAZ, Slovenija): Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst – Maribor v času od oktobra 2012 do oktobra 2013
Charles KECSKEMÉTI (nekdanji direktor Mednarodnega arhivskega sveta, Francija): Povzetek referatov, ki so bili objavljeni v publikaciji »Atlanti« 2013

Zgodovina arhivov in arhivistike od leta 1950 dalje

Grazia TATÒ (Italija): Arhivska znanost, arhivi in arhivisti med 20. ter 21. stoletjem: pospešena evolucija
Trudy HUSKAMP PETERSON (Združene države Amerike): Nacionalni arhivi in Mednarodni arhivski svet: zbliževanje in razhajanje
Andrei RYBAKOU (Belorusija): Ureditev in razvoj arhivske znanosti v Republiki Belorusiji
Eugenio BUSTOS RUZ (Čile) – Maria del Carmen MASTROPIERRO, (Argentina): Arhivska znanost v državah Latinske Amerike s španščino kot uradnim jezikom od leta 1950 dalje
Živana HEÐBELI (Hrvaška): Zgodovina arhivov v Republiki Hrvaški po drugi svetovni vojni
Sharon ALEXANDER-GOODING (Barbados): Zgodovinski razvoj karibskih arhivov in hrambe arhivskega gradiva od leta 1950 do danes
Michael WANNER (Češka republika): Osnovna pravila obdelave arhivskih zapisov ali evolucija biblije čeških arhivistov
Sejdalija GUŠIĆ (Bosna in Hercegovina): Arhivi v Bosni in Hercegovini sredi 20. in v začetku 21. stoletja: primerjava in vzporednice
Jelka MELIK – Mateja JERAJ (Slovenija): Začetki poti slovenske arhivistike v drugi polovici dvajsetega stoletja
Antonio MONTEDURO, (Italija): Od virov za zgodovino do virov za demokracijo: arhiv od leta 1950 dalje
Josef HANUS – Emília HANUSOVÁ (Slovaška): Zgodovina in razvoj hrambe arhivskih in knjižničnih dokumentov v Slovaški Republiki: od rokodelstva do mednarodne interdisciplinarne konservatorske znanosti
Meena GAUTAM (Indija): Zgodovina indijskih arhivov in arhivistike od leta 1950
Azem KOŽAR (Bosna in Hercegovina): Dosežki na področju arhivistike v Bosni in Hercegovini
Anna KOSOVA (Ukrajina): Zgodovina in tekoča problematika Državnega arhiva v Sevastopolu (Krim, Ukrajina)
Magdalena MAROSZ (Poljska): Kratka zgodovina Poljskega državnega arhiva od leta 1950 do danes
Michail LARIN (Rusija): Glavne faze razvoja arhivov v Rusiji
Jovan P. POPOVIĆ (Srbija): Razvoj arhivske zakonodaje na teritoriju bivše SFRJ od leta 1950
Jasna POŽGAN (Hrvaška): Razvoj arhivske službe v Međimurju
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Avstrija): Avstrijski arhivi v času od 20. do 21. stoletja
Slobodanka CVETKOVIĆ (Srbija): Razvoj arhivske službe v Srbiji v drugi polovici 20. stoletja
Yolanda CAGIGAS OCEJO – José luis MINGUEZ GOYANES – Pepita REVENTOS – Eva ROCHA I MARQUES (Španija): Zgodovina španskih univerzitetnih arhivov
Miroslav NOVAK (Slovenija):  Vplivi informacijskih tehnologij na oblikovanje arhivske doktrine
Francis GARABA (Republika Južna Afrika): Zajemanje širokega spektra človeških izkušenj: nekaj predlogov za uvedbo hibridnega modela kot metodologije valorizacije
Anna ALEKSEENKO (Ukrajina): Zgodovina Centralnega državnega znanstvenega in tehničnega arhiva Ukrajine (CSSTA)
Bogdan Florin POPOVICI (Romunija): Kratek pregled romunskih arhivskih idej v drugi polovici 20. stoletja. 1. del: uvodno razmišljanje
Svetlana USPRCOVA (Makedonija): Ustanovitev in razvoj Državnega arhiva in arhivske službe v Makedoniji
Jasmina ŽIVKOVIĆ (Srbija): Razvoj službe za preventivno zaščito arhivskega gradiva v Srbiji: Primer Zgodovinskega arhiva v Požarevcu

Številka 2
Komunikacija z mlajšimi generacijami ter med institucijami kulturne dediščine

Peter Pavel KLASINC (Slovenija): Relacije arhivistov do mladih generacij, do predstavitev arhivov in arhivskega gradiva ter do kulturnih in drugih ustanov
Anabella BARROSO ARAHUETES (Španija): Cerkveni zgodovinski arhiv Biscay (AHEB-BEHA) in center ICARO: didaktičen vir in izziv za interaktivno razširjanje
Olena US (Ukrajina): Sodelovanje Centralnega državnega elektronskega arhiva Ukrajine z raziskovalnimi institucijami in univerzami na področju hrambe e-gradiva in izobraževanja za delo z elektronskimi zapisi
Snežana PEJOVIĆ (Črna gora): Program usposabljanja za mlade z visokošolsko izobrazbo v Črni gori in perspektiva Državnega arhiva pri zagotavljanju arhivskih kadrov
Oliver BENTZ Joachim KEMPER (Nemčija): “Archivum Rhenanum”: francosko-nemški projekt o arhivih v Zgornjem Porenju, 2013-2015
Inci ÖNAL (Turčija): Delo z mladimi generacijami v prihodnosti
Joanna Crispina KITINGANMajella Marjorie TAN MARQUEZ (Malezija): Arhiv in muzej Sabah: skupna pot do spomina
Anna MĄCZKA (Poljska): Obiskovalci v arhivu: vodeni ogledi, ki jih organizira arhivski oddelek Inštituta narodnega spomina na Poljskem
T. Csaba REISZ (Madžarska): Splošna kultura in izobraževalna dejavnost Madžarskega državnega arhiva v letih 2007-2012
Danijela BRANKOVIĆ (Srbija): Arhivi in šole: negovanje in razvijanje odnosa do kulturne dediščine
Zdenka SEMLIČ RAJH – Alenka ŠAUPERL (Slovenija): Razglednice v arhivih in knjižnicah: priporočila za enoten popis
Rafael Dorian CHELARU (Romunija): Paradigme in perspektive arhivskega izobraževanja v Romuniji po letu 1989
Helina TENNASILMEdith ESKOR (Estonija): Učenje v arhivih: estonske izkušnje
Izet ŠABOTIĆ (Bosna in Hercegovina): Izobraževalna dejavnost v arhivu Tuzelskega kantona: uspešno sodelovanje arhiva in izobraževalnih ustanov
Christian KRUSE (Nemčija): Kjer govori preteklost: otroci in mladina v arhivih
Spyridoula ARATHYMOU (Grčija): Skupno usposabljanje za prihodnost: potencialna ponudba arhivov in drugih kulturnih ustanov za izobraževanje in usposabljanje mladih generacij
Mariya KAGALNA (Ukrajina): Preučevanje sovjetskega vsakodnevnega življenja kot smernice za sodelovanje Centralnega državnega arhiva javnih organizacij z znanstvenimi in izobraževalnimi institucijami
Andrej RODINIS (Bosna in Hercegovina): Med uradnikom in znanstvenikom: profil arhivista v Bosni in Hercegovini
Mojca HORVAT (Slovenija): Razvoj pedagoške dejavnosti v slovenskih arhivih
Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ (Srbija): Arhiv Jugoslavije: neformalna izobrazba in medkulturno sodelovanje

Razno

Alessandro SILVESTRI (Italija): Ustvarjanje in hramba dokumentov v Kraljevini Neapelj in Kraljevini Siciliji: zgodovina, zgodovinopisje in nove raziskovalne perspektive
Elisabetta BRUNO – Andrea DE CALISTI, (Italija): Predstavitev aplikacije SINAPSI

Zaključek

Mauro TOSTI CROCE (Italija) Zaključek
Predsednik skupščine MIAZ

 

Back To Top