Skip to content

Letnik 18(2008)
Kazalo

Pozdravne besede

Antonio DENTONI LITTA (Ministrstvo za kulturne dejavnosti in dobrine, Italija): Pozdravne besede
Luciano SCALA (Ministrstvo za kulturne dejavnosti in dobrine, Italija): Pozdravne besede
Milan SELAN (Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev media.doc, Slovenija): Pozdravne besede

Poročilo MIAZ

Peter Pavel KLASINC (IIAS, Slovenija), Dejavnost Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti, Trst – Maribor, 2007-2008
Antonio MONTEDURO (CEI-Central European Initiative, Italija), Kratek slovar arhivske terminologije MIAZ: drugi korak
Marcello SCRIGNAR (Archivio di Stato di Trieste, Italija), Spletna stran Mednarodnega Inštituta Arhivskih Znanosti Maribor – Trst (MIAZ) in projekt inačice kratkega slovarja arhivske terminologije

Teme 1: Varnost in varovanje

Peter Pavel KLASINC (IIAS, Slovenija), Varnost in varovanje v arhivih. Veliko vprašanj, še več odgovorov
Luisa VILLOTTA (Friularchivi, Italija), Uvod v knjigo”Le carte furure”
Michael LARIN (VNIIDAD Moscow, Rusija) – Sergey EGOROV (VNIIDAD Moscow, Rusija), Seznanitev z nekaterimi problemi o varni zaščiti arhivskih dokumentov v Rusiji
Snežana PEJOVIĆ (Archiv Kotor, Črna Gora), Planiranje nesreč v arhivih: se je na to v Črni gori pozabilo?
Eva GREGOROVIČOVÁ (Narodni Arhiv Praha, Češka republika), Od mikrofilma k digitalizaciji: zaščita nacionalne arhivske dediščine v nacionalnem arhivu v Pragi
Jozef HANUS (Slovak National Archives, Slovaška), Varnost in zaščita v arhivih
Joachim KEMPER (Generaldirektion der staatlichen Archive Bayerns, Nemčija), Merila za preprečitev škod v arhivih in načrti o možnih nevarnostih na Bavarskem
Magdalena MAROSZ (State Archive in Cracow, Poljska), Zaščita in varnost elektronskih podatkov
Miroslav NOVAK (Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija), Problemi vrednotenja podatkov v okviru postopkov njihovih preslikav
Jovan POPOVIC (Advokat, Serbija), Kazenska in prekrškovna zakonodaja za zaščito arhivskega gradiva v naravnih nesrečah in nesrečah zaradi človekove malomarnosti
Živana HEĐBELI (Office of General Administration Service of the Croazian Parliament and the Government of the Republic of Croazia, head of Registry Office, Hrvatška), Vrednotenje arhivskega gradiva na Hrvaškem
Jedert VODOPIVEC (Arhiv Republike Slovenije, Slovenija), Materialno varovanje in ugotavljanje nevarnosti v arhivskih depojih
Maja NIKOLOVA (Pedagoski muzej u Belgradu, Serbija), Digitalizacija arhivskega gradiva v smislu zaščite kulturne dediščine s posebni poudarkom na arhivsko gradivo v Muzeju Vzgoje v Beogradu 

Teme 2: Vrednotenje

Grazia TATÒ (Archivio di Stato di Trieste, Italija), Vrednotenje arhivske dediščine
Francisco Javier AGUADO GONZALEZ (ABC Madrid, Španija), Dopolnjevanje projekta za fotografski arhiv pri časopisu abc v Madridu
Robert NAHUET (Archival Records & Special Collection Branch Library and Archives Canada, Kanada), Vrednotenje vladne dokumentacije: primerjava zakonodaje, strategije, ciljev, postopkov in orodij med zvezno vlado in vlodo province Quebeck
Antonio RATTI (Archivio Storico INA, Italija), Zgodovinski arhiv v INI – analiza potencialov novega programskega orodja
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Steiermärkisches Landesarchiv, Avstrija), Valorizacija arhivske dokumentacije: avstrijski primer
Andrei RYBAKOU (BelNIIDAD, Belorusjia), Vrednotenje arhivskega gradiva v republiki Belorusiji: teorija, način izvajanja in zakonodaja
Spyridoula ARATHYMOU (Institute for Neohellenic Research, Grčjia), Vrednotenje dokumentov v arhivih podjetij: splošne ugotovitve in priporočila v okviru Grške prakse in dejanskega stanja
Tom A. ADAMI (Records Management & Archives Unit-GSS Office 5A01 UNMIS, Sudan), Vrednotenje mirovnega arhiva: združeni narodi v Darfurju in južnem Sudanu
Valerie KOMOR (AP Corporate Archives, Ždružene države Amerike), Kdaj novica zastara? Vrednotenje in hramba gradiva novinarske agencije AP
Zohar ALOUFI (Tel-Aviv University Archives, Izrael), Vrednotenje v mestnih arhivih v Izraelu
Pekka HENTTONEN (University of Tampere, Finska), Odbiranje dokumentacije v medijih in arhivsko vrednotenje dokumentacije
Vlatka LEMIC (Hrvatski državni arhiv, Hrvatška), Vrednotenje v arhivskem informativnem sistemu ARHiNET
Azem KOŽAR (Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosnia i Herzegovina), Vrednotenje in ocena arhivske dokumentacije med vojno v tranzicijskih deželah
Iryna MATYASH (Ukrainian Scientific Research Institute of Archives and Documentation, Ukrajina), Metodološka načela pri ocenjevanju vrednosti dokumentov ukrajinski sodobni arhivski praksi
Moshe MOSSEK (Israel State Archives, Izrael) – Ilana BUDOWSKI (Israel State Archives, Izrael), Vrednotenje in odlaganje upravnega gradiva: zasnova in metode, ki so v uporabi v Izraelu
Ivelina DIMITROVA (State Archive of Veliko Tarnovo, Archives State Agency, Bulgarija), Bolgarska zakonodaja: valorizacija arhivskega gradiva in nova informacijska tehnologija. Iskanje novih odločitev za večji dostop do arhivske dediščine
Marijan GERDEJ (IIAS, Slovenija), Postopki vrednotenja arhivskega in dokumentarnega gradiva v arhivih nekdanjih delovnih orgabizacij in v današnjih podjetjih
Jusuf OSMANI (Arkivi Shretëtor i Kosovës, Kosovo), Zasebno arhivsko gradivo na Kosovem

Razno

Michelle ELLIGOTT (Museum of Modern Art, Ždružene države Amerike), Perspektive Muzeja Sodobne Umetnosti v New Yorku (Amerika)
Bogdan-Florin POPOVICI (Romania), Ponovno o babilonskiih problemih prevajanja v arhivski znanosti: predlogi iz jugovzhodne Evrope
Annalisa FILIPPO (Italija), Komparativna analiza različnih arhivskih zakonodaj
Cecilia POGGETTI (Hyperborea società cooperativa, Italija), Arianna in Ariannaweb, dva načina za popisovanje in valorizacijo
Massimo COLOMBO (Metis Group, Italija), Predstavitev tvrdke Metis Systems
Predstavite tvdrke Gulliver

 

Back To Top