Skip to content

Letnik 30(2020)
Kazalo

Številka 1: Profesija: arhivist

Peter Pavel KLASINC (Slovenija), Zahvalne besede
Ludvik TOPLAK (Slovenija), Pozdravni nagovor na 30. Konference mednarodni arhivski dan
Peter Pavel KLASINC (Slovenija), Preko nekaterih obdobij arhivistike do ustanovitve inštituta in revije atlanti vse do današnjih dni
Dieter SCHLENKER (EU, Italija), Mednarodni arhivi: tema za arhivsko izobraževanje?
Liudmila VARLAMOVA (Rusija), Izobraževanje arhivistov v Rusiji: preteklost, sedanjost, prihodnost
Giulia CAMPANELLI, Francesca NEMORE, Giulia VILLANI (Italija), Od arhiva do katedre: prva razmišljanja ob devetdesetletnici arhivistike na univerzi Sapienza
Magdalena MAROSZ (Poljska), Arhivsko izobraževanje: zadnje spremembe in priložnosti edukacja
Špela SEČNIK, Anja PRŠA (Slovenija), Varuhi kulturne dediščine: stičišča med arhivistom in kustosom dokumentalistom
Jelka MELIK (Slovenija), Skrbniki in varuhi arhivskega gradiva v 21. Stoletju
Azem KOŽAR (Bosna in Hercegovina), Univerzitetni arhivi v zakonodaji in praksi arhivske službe v Bosni in Hercegovini

VARIA

Antonio MONTEDURO (Italija), 30 let “Atlantija”: arhiviranje na najvišji ravni
Valentina PETAROS JEROMELA (Slovenija), Arhivi italijanske narodne skupnosti v Sloveniji: obnova in ustanovitev novega arhiva stari arhivi, ki so spremenili mnogo denominacij v zgodovinskih našega ozemlja in nastanek arhiva
Peter Pavel KLASINC (Slovenija), Razstava arhivske strokovne literature v času korona krize 2020

Številka 2: Digitalno arhiviranje: elektronski arhivi

Grigory N. LANSKOY (Rusija), Poklic arhivista v delu z arhivskim gradivom na novih tehničnih nosilcih: norme in prakse
Stefano ALLEGREZZA (Italija), Izobraževanje in usposabljanje arhivov v digitalni dobi: italijanski okvir in študija primera magisterskega programa 2. Stopnje na področju »ustvarjanja, upravljanja in ohranjanja digitalnih arhivov«
Majid Mohamed AL MUGHAIRI (Omanski sultanat), Arhivi in digitalna doba
Dimitrij REJA (Slovenija), Certificiranje zaupanja vrednih e-repozitorijev
Marie RYANTOVÁ (Češka republika), Arhivi in digitalna doba v Republiki Češki archivy a digitální vek v České republice
Tina PLEVNIK (Slovenija), Relevantnost kriterijev in certificiranja zaupanja vrednih e-repozitorijev v farmacevtski industriji
Andrei RYBAKOU (Belorusija), Informatici upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivov v pogojih (primeru) razvoja in izvajanja avtomatiziranih informacijskih sistemov: razmejitev pristojnosti med arhivarji in IT-strokovnjaki
Boštjan DORNIK (Slovenija), Krizno upravljanje in vodenje televizijskega arhiva v času epidemije Covid-19
Elisabeth SCHÖGGL-ERNST (Austrija), Vrednotenje elektronskega gradiva: primer študije
Aliya MUSTAFINA (Kazakhstan), Elektronski arhivi: priložnosti in možnosti
Markus SCHMALZL (Nemčija), Česa ni v aktih…
Aleksandra LOBANOVA (Rusija), Ravni, postopki in izzivi digitalne ali digitalizirane evidencije za elektronsko arhiviranje. Ruska perspektiva
Elena ROMANOVA (Rusija), Elektronska inženirska in tehnična dokumentacija: izzivi in rešitve za dolgoročno hrambo
Manja KONKOLIČ (Slovenija), Metodologija upravljanja s tveganji na področju e-hrambe
Rudi JAMNIK (Slovenija), Covid-19: koliko gradiva bomo uspeli ohraniti
Nežika ERZETIČ DRNOVŠEK (Slovenija), Ali je digitalna hramba zdravstvene dokumentacije za paciente bolj varna kot hramba v papirnati obliki?

 

 

Back To Top