Skip to content

živé spisy

    Term: živé spisy
    Language: czech
    Description: Dokumentace týkající se stále ještě probíhajících záležitostí, v této fázi je dokumentace užívána v podstatě pro administrativní a praktické účely (CARUCCI)
    Torna su