Skip to content

zákonná ochrana

    Term: zákonná ochrana
    Language: czech
    Description: Operační funkce Státního archivního odboru týkající se dohledu nad archivy ústředních i regionálních státních úřadů i soukromými archivy, obvykle vlastněnými původci či kulturními institucemi, odlišnými od státních archivů (CARUCCI)
    Torna su