Skip to content

versiune finală a unui document

    Term: versiune finală a unui document
    Language: rumanian
    Description: Versiune finală a unui document, conform din punct de vedere al formei <şi conţinutului> (CARUCCI)
    Torna su