Skip to content

uzavřený spis

    Term: uzavřený spis
    Language: czech
    Description: 1) Spis, obsahující dokumenty, který je již uzavřen a do kterého nejsou přidávány další dokumenty. 2) Spis, do kterého je omezený přístup nebo který je nepřístupný (ICA)
    Torna su