Skip to content

ukládací plán

    Term: ukládací plán
    Language: czech
    Description: Klasifikační schéma členěné do skupin a v případě potřeby do dalších podskupin, jehož pomocí jsou dokumenty v nynějším archivu logicky seskupovány (CARUCCI)
    Torna su