Skip to content

ukládací lhůta

    Term: ukládací lhůta
    Language: czech
    Description: Doba, po kterou by záznamy měly být uloženy (u původce), než jsou předány do archivu (ICA)
    Torna su