Skip to content

spravovanie, starostlivosť

    Term: spravovanie, starostlivosť
    Language: slovak
    Description:
    Torna su