Skip to content

správa dokumentů

    Term: správa dokumentů
    Language: czech
    Description: Oblast správy odpovědná za efektivní a systematickou kontrolu vzniku, uchovávání, využívání a uspořádání záznamů (ICA)
    Torna su