Skip to content

spis

    Term: spis
    Language: czech
    Description: Archivní jednotka tvořená dokumenty týkajícími se určité záležitosti, seřazené chronologicky a uložené ve složce či vyvázané. Spis je základní nedělitelná jednotkou archivu (fondu), zatímco sloha, obsahující různé spisy, je považována pouze za jednotku ukládací (CARUCCI)
    Torna su