Skip to content

soupis, seznam

    Term: soupis, seznam
    Language: czech
    Description: Seznam povšechně popisující materiál obsažený v každém kartonu nebo každém soupisu nezpracovaného fondu, seřazený podle aktuálního uložení jednotlivých jednotek
    Torna su