Skip to content

skartační protokol

    Term: skartační protokol
    Language: czech
    Description: Protokol, který na základě zákona jednorázově povoluje skartaci (zničení) dokumentů v něm uvedených (ICA)
    Torna su