Skip to content

skartační řízení

    Term: skartační řízení
    Language: czech
    Description: Operace, při které je vybrána část dokumentů, které budou definitivně vyskartovány, zatímco zbytek bude předán do státního archivu nebo do historického oddělení státního úřadu (CARUCCI)
    Torna su