Skip to content

původ

    Term: původ
    Language: czech
    Description: Vztahy mezi záznamy (dokumenty) a organizacemi nebo osobami, které je vytvořily, shromáždily a/nebo uchovávaly a používaly při vykonávání soukromé nebo firemní činnosti (INTERPARES)
    Torna su