Skip to content

pořádání

    Term: pořádání
    Language: czech
    Description: Systém činností k systematickému uspořádání archivních jednotek podle teoretického principu. V 2. polovině 18. století byl v Itálii vytvořen tzv. provenienční princip založený na pořádání dokumentů podle jejich původního uspořádání. Tato metoda vyžaduje studium organizace původce písemností, jeho funkcí, organizace jeho úřadů a kritérií, podle kterých byl jeho archiv strukturován (CARUCCI)
    Torna su