Skip to content

přístupový bod

    Term: přístupový bod
    Language: czech
    Description: Jméno, termín, klíčové slovo, fráze nebo kód, který může být použit k vyhledávání, identifikaci nebo lokalizaci záznamu, souboru nebo dokumentu
    Torna su