Skip to content

předání

    Term: předání
    Language: czech
    Description: Operace, kterou ústřední nebo místní státní instituce pravidelně předává uzavřené dokumenty po provedení skartačního řízení příslušnému státnímu archivu (CARUCCI)
    Torna su