Skip to content

osobní spisy

    Term: osobní spisy
    Language: czech
    Description: Soukromé dokumenty shromážděné nebo patřící osobě a subjektu k jeho dispozici (ICA)
    Torna su