Skip to content

omezený přístup

    Term: omezený přístup
    Language: czech
    Description: Omezení v přístupu k záznamům/archiváliím, k jednotlivým dokumentům nebo informacím specifického druhu (ICA)
    Torna su