Skip to content

odcizení

    Term: odcizení
    Language: czech
    Description: V obecném archivním kontextu převod nebo ztráta péče a/nebo vlastnictví dokumentů/archiválií jejich správců nebo vlastníků ve prospěch někoho jiného neoprávněným způsobem (IIAS)
    Torna su