Skip to content

kontrola autorit

    Term: kontrola autorit
    Language: czech
    Description: Kontrola používání standardizovaných termínů, zahrnující jména (osobní, názvy korporací a zeměpisné názvy), které jsou užívány jako přístupové body (ISAD)
    Torna su