Skip to content

koncept

    Term: koncept
    Language: czech
    Description: Kopie, která odesílateli zůstává z každé odeslané písemnosti (CARUCCI)
    Torna su