Skip to content

katalog

    Term: katalog
    Language: czech
    Description: Archivní pomůcka popisující jednotlivé dokumenty specifického typu, např. mapy, dokumenty shromážděné za zvláštním účelem, např. pro výstavu, nebo vztahující se k určitému předmětu (ICA)
    Torna su