Skip to content

jednotka popisu

    Term: jednotka popisu
    Language: czech
    Description: Dokument nebo skupina dokumentů v jakékoliv fyzické formě, považovaná za subjekt a jako takový vytváří základ pro jednoduchý popis
    Torna su