Skip to content

inventář

    Term: inventář
    Language: czech
    Description: Vyhledávací nástroj. Analyticky nebo povšechně popisuje všechny archivní jednotky uspořádaného fondu (CARUCCI)
    Torna su