Skip to content

datum zpřístupnění

    Term: datum zpřístupnění
    Language: czech
    Description: Datum, kdy se záznamy/archivy stávají přístupné k nahlížení široké veřejnosti, obvykle určené uplynutím určitého počtu let (ICA)
    Torna su