Skip to content

datum skartace

    Term: datum skartace
    Language: czech
    Description: Datum, kdy by mělo být podle skartačního plánu započato provedení skartačního řízení (IIAS)
    Torna su