Skip to content

databáze

    Term: databáze
    Language: czech
    Description: Strukturované shromáždění logicky souvisejících dat utvořené pro využití různými aplikacemi, ale spravované nezávisle na nich (ICA)
    Torna su