Skip to content

data, údaje

    Term: data, údaje
    Language: czech
    Description: Skutečnosti nebo instrukce zastoupené ve formální podobě, vhodné pro převod, interpretaci nebo manuální či automatické zpracování (ICA)
    Torna su